— Vi trenger mer kunnskap for mindre plast i havet

Havbruksnæringen er en av de største sjøbaserte virksomhetene i Trøndelag, og Trøndelag er det største havbruksfylket. Nå ønsker næringen å finne tiltak som mest mulig begrenser plast på avveie fra produksjonen.

 Det er positivt at næringen ønsker å gjennomføre et prosjekt for å finne fram til gode løsninger for å redusere plastavfallet som ender opp i havet. Selv om mye av plastavfallet fanges opp og blir behandlet slik det skal, er det godt å se at man vil forbedre dette ytterligere, sier Henrik Kierulf, fylkestingspolitiker og andrekandidat for Trøndelag Høyre.

Hvert minutt havner det omtrent 15 tonn plast i havet. Om dette fortsetter vil det i 2050 være mer plast enn fisk i sjøen.  Når vi samtidig vet at det ble eksportert laks for 17 milliarder i 2018 fra Trøndelag, så ser vi hvor viktig det er for verdiskapingen i Trøndelag at vi også i framtiden har hav der fisk kan leve, fastslår Kierulf.

— Alle initiativ som vil bidra til å redusere dette og løse det som er i ferd med å bli et av de største miljøproblemene i vår tid, er veldig positive. Jeg er derfor glad for at Trøndelag fylkeskommune støtter dette prosjektet, fortsetter Kierulf.

Naturen og havet har stor betydning for oss i Norge.  Plastsøppel i naturen er et trist syn, og plasten dreper og skader dyr. Staten støtter strandryddeaksjonene med 65 millioner kroner i året. Mange bedrifter deltar i dugnaden, både med rydding og penger, og her viser havbruksnæringen at den også vil bidra med sitt, sier Kierulf.

 En strand full av søppel er både et trist syn og skader miljøet. Derfor er det bra at folk er ute og rydder strender nå. Men det er enda viktigere å sørge for at plasten ikke havner der i utgangspunktet. Vi må bruke mindre unødvendig plast, og bytte ut det vi kan med nedbrytbare produkter som for eksempel tre og papir, samt passe på at plasten som brukes ikke ender i naturen og havet, sier Henrik Kierulf.

Norge jobber også globalt for å redusere plastproblematikken, og jobber for en offensiv politikk globalt for å begrense marin forsøpling. I FNs miljøforsamling har Norge fått gjennom et nytt vedtak om marin forsøpling, med mål om å stoppe tilførsel av plast til verdenshavene.

 Vi trenger mer kunnskap for å sikre at mindre plast havner på avveie og ender opp i havet. Derfor er det så viktig å støtte dette initiativet fra havbruksnæringen, avslutter Henrik Kierulf.

Hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å støtte et utviklingsprosjekt Sjømat Norge har tatt initiativ til. Hovedutvalget bevilger 1 million kr til gjennomføringen av prosjektet «Plast og havbruksnæring i Trøndelag». Næringen skal i tillegg selv finansiere om lag det samme.