— Vi trenger mer kunnskap for mindre plast i havet

Havbruksnæringen er en av de største sjøbaserte virksomhetene i Trøndelag, og Trøndelag er det største havbruksfylket. Nå ønsker næringen å finne tiltak som mest mulig begrenser plast på avveie fra produksjonen.

— Det er positivt at næringen ønsker å gjennomføre et prosjekt for å finne fram til gode løsninger for å redusere plastavfallet som ender opp i havet. Selv om mye av plastavfallet fanges opp og blir behandlet slik det skal, er det godt å se at man vil forbedre dette ytterligere, sier Henrik Kierulf, fylkestingspolitiker og andrekandidat for Trøndelag Høyre.

Hvert minutt havner det omtrent 15 tonn plast i havet. Om dette fortsetter vil det i 2050 være mer plast enn fisk i sjøen. — Når vi samtidig vet at det ble eksportert laks for 17 milliarder i 2018 fra Trøndelag, så ser vi hvor viktig det er for verdiskapingen i Trøndelag at vi også i framtiden har hav der fisk kan leve, fastslår Kierulf.

— Alle initiativ som vil bidra til å redusere dette og løse det som er i ferd med å bli et av de største miljøproblemene i vår tid, er veldig positive. Jeg er derfor glad for at Trøndelag fylkeskommune støtter dette prosjektet, fortsetter Kierulf.

Naturen og havet har stor betydning for oss i Norge. — Plastsøppel i naturen er et trist syn, og plasten dreper og skader dyr. Staten støtter strandryddeaksjonene med 65 millioner kroner i året. Mange bedrifter deltar i dugnaden, både med rydding og penger, og her viser havbruksnæringen at den også vil bidra med sitt, sier Kierulf.

— En strand full av søppel er både et trist syn og skader miljøet. Derfor er det bra at folk er ute og rydder strender nå. Men det er enda viktigere å sørge for at plasten ikke havner der i utgangspunktet. Vi må bruke mindre unødvendig plast, og bytte ut det vi kan med nedbrytbare produkter som for eksempel tre og papir, samt passe på at plasten som brukes ikke ender i naturen og havet, sier Henrik Kierulf.

Norge jobber også globalt for å redusere plastproblematikken, og jobber for en offensiv politikk globalt for å begrense marin forsøpling. I FNs miljøforsamling har Norge fått gjennom et nytt vedtak om marin forsøpling, med mål om å stoppe tilførsel av plast til verdenshavene.

— Vi trenger mer kunnskap for å sikre at mindre plast havner på avveie og ender opp i havet. Derfor er det så viktig å støtte dette initiativet fra havbruksnæringen, avslutter Henrik Kierulf.

Hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å støtte et utviklingsprosjekt Sjømat Norge har tatt initiativ til. Hovedutvalget bevilger 1 million kr til gjennomføringen av prosjektet «Plast og havbruksnæring i Trøndelag». Næringen skal i tillegg selv finansiere om lag det samme.