Viktige vedtak for Trøndelag på Høyres landsmøte

Trøndelag Høyre stilte med 24 delegater fra hele regionen som fikk flere gjennomslag. I tillegg ble det vedtatt mye politikk som er viktig for Trøndelag.

  1. Nei til «lakseskatt»: Høyres landsmøte satydelig nei til å innføre grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri. Vi ønskeri steet å bidra og stimulere til vekst og utvikling i havbruksnæringen, som eren viktig næring i Trøndelag. Norsk fiske- og oppdrettsnæring er i vekst.Kyst-kommuner er avhengige av lakse- og oppdrettsnæringen. Derfor vil ikkeHøyre innføre grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri.
  2. Et løft for barn og unges psykiske helse: Høyre vilblant annet redusere ventetidene innen psykisk helsevern for barn og unge;forske mer og kartlegge årsakene til at flere, særlig unge, sliter psykisk;videreføre storsatsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten; og sikre allebarn tilgang på legetjenester ved å fjerne egenandelen hos fastlege for ungdom mellom16 og 18 år.
  3. Langsiktig mål om at familien selv skal fordeleforeldrepermisjon: I dag er det en tredeling av foreldrepermisjonen. Vimener at familiene vet best om hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles. Detbør være et langsiktig mål.
  4. Trappe opp forsvarsbudsjettet til 2% av BNP innen 2024 og atoppnåelsen av dette målet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene ogutviklingen av BNP: NATO-medlemskapet er bærebjelken i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.Norge skal følge opp våre forpliktelser i NATO og trappe forsvarsbevilgningenetil 2% av BNP innen 2024. Høyre i regjering har allerede økt forsvarsbudsjettetfra 1,4% til 1,6% av BNP. Vi jobber videre for at Høyre skal gå i foran iarbeidet for et sterkere norsk forsvar.