Viktige vedtak for Trøndelag på Høyres landsmøte

Trøndelag Høyre stilte med 24 delegater fra hele regionen som fikk flere gjennomslag. I tillegg ble det vedtatt mye politikk som er viktig for Trøndelag.

  1. Nei til «lakseskatt»: Høyres landsmøte sa tydelig nei til å innføre grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri. Vi ønsker i steet å bidra og stimulere til vekst og utvikling i havbruksnæringen, som er en viktig næring i Trøndelag. Norsk fiske- og oppdrettsnæring er i vekst. Kyst-kommuner er avhengige av lakse- og oppdrettsnæringen. Derfor vil ikke Høyre innføre grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri.
  2. Et løft for barn og unges psykiske helse: Høyre vil blant annet redusere ventetidene innen psykisk helsevern for barn og unge; forske mer og kartlegge årsakene til at flere, særlig unge, sliter psykisk; videreføre storsatsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten; og sikre alle barn tilgang på legetjenester ved å fjerne egenandelen hos fastlege for ungdom mellom 16 og 18 år.
  3. Langsiktig mål om at familien selv skal fordele foreldrepermisjon: I dag er det en tredeling av foreldrepermisjonen. Vi mener at familiene vet best om hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles. Det bør være et langsiktig mål.
  4. Trappe opp forsvarsbudsjettet til 2% av BNP innen 2024 og at oppnåelsen av dette målet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av BNP: NATO-medlemskapet er bærebjelken i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge skal følge opp våre forpliktelser i NATO og trappe forsvarsbevilgningene til 2% av BNP innen 2024. Høyre i regjering har allerede økt forsvarsbudsjettet fra 1,4% til 1,6% av BNP. Vi jobber videre for at Høyre skal gå i foran i arbeidet for et sterkere norsk forsvar.