Vil gjøre det enklere å søke støtte til kulturarrangement

Jan Engen i Nidaros bluesfestival trakk i Adresseavisen frem både Gammel-Erik og det som verre var da han skulle beskrive skjemaet han måtte fylle ut for å søke om kulturstøtte fra fylkeskommunen. Nå tar fylkesutvalgsmedlem Henrik Kierulf (H) opp saken.

Det var påstander om en overdreven byråkratisk søknadsprosess som utløste både avisoppslaget og det påfølgende spørsmålet fra Kierulf. Han mener dette i verste fall kan gjøre at folk mister motivasjonen for å både søke tilskudd og gjennomføre arrangementer. -Vi skal huske at de aller fleste som driver med dette gjør det frivillig. Hvis forutsetningen for at du skal få litt i støtte til en lokal konsert er at du svarer på hvorvidt tiltaket bidrar til befolkningsvekst og et titalls andre spørsmål, kan enhver miste motet, sier Kierulf.

Han mener fylkeskommunen skal ha god kontroll på økonomien og stille krav ved bruk av offentlige penger, allikevel synes han det er begrensninger for hvor langt man skal gå. -Det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg haka. Her mistenker jeg at noen har laget et omfattende skjema i beste mening, men ikke tenkt på hvordan det oppfattes av søker.

Kierulf vil nå ha fylkesrådmannen på banen og har stilt spørsmål i fylkesutvalget om dagens søknadssystem gjennom regionalforvaltning.no er god nok, samt hvorvidt det vil bli truffet tiltak for å forenkle prosessen.

Her kan du lese om Jan Engens erfaringer (Adresseavisen 20.02.18)

Her kan du lese Henrik Kierulfs spørsmål til fylkesutvalget (Trøndelag fylkeskommune)