Vil verne om rutetilbudet

De borgerlige partiene på fylkestinget fant sammen med Senterpartiet torsdag da innsparingstiltakene for kollektivtransporten i norddelen av fylket skulle behandles i Hovedutvalg for Transport.

Opposisjonspartiene og Senterpartiet, mente at behovet for inndekning kunne løses på andre måter enn hva Fylkesrådmannen hadde skissert. Høyres Torhild Aarbergsbotten var helt tydelig på hva som er viktig i denne saken. -Det avgjørende for oss er at rutetilbudet videreføres for 2018. Vi kan rette opp i denne underdekningen gjennom å disponere overskuddet fra i fjor allerede i fylkestinget i april.

Dette er ikke første gangen temaet har vært diskutert. -Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært med på denne diskusjonen i det gamle Sør-Trøndelag, sa Aarbergsbotten. -Kollektivtrafikken i Trøndelag har vært gjennom flere økonomiske hestekurer tidligere og vi må alltid stille spørsmål rundt hvorvidt rutetilbudet er riktig. Hun ga også en klar pekefinger til partiene som hadde flertall i budsjettprosessen. -Budsjettet for 2018 var åpenbart vedtatt med underdekning av dette området så vi bør ikke være overrasket over at dette kommer.

-Vi ønsker ikke kutt av kollektivtilbudet i 2018 før det blir gjort en grundigere vurdering av kollektivtilbudet i hele fylket. Det må nå gjøres en langt grundigere vurdering av konsekvenser av kutt i rutetilbudet før tiltak iverksettes. Skal vi bygge et nytt, sterkt felles Trøndelag må folk kunne komme seg mellom sentra i fylket på en effektiv og trygg måte.

Lill Harriet Sandaune fra Frp understreket også viktigheten av at rutetilbudet i 2018 ikke måtte reduseres for norddelen av fylket og mente at det var fullt mulig å finne en finansieringsløsning i fylkestinget i april.

Arbeiderpartiet foreslo, med delvis utgangspunkt i rådmannens innstilling, å tappe fondsmidler blant annet avsatt til kai i Namsos, nytt billetteringssystem og forprosjekt elektrifisering Meråker- og Trønderbanen. Forslaget fikk flertall ved hjelp av SV, Mdg, Pensjonistpartiet og Krf sine stemmer. Fylkesrådmannen kunne ikke med full sikkerhet fastslå at utvalget hadde fullmakt til å fatte dette vedtaket.

Fylkesrådmannen orienterte om en vanskelig økonomisk situasjon for kollektivtrafikken i Trøndelag. I sørdelen av fylket er det AtB som forestår innsparingene. I norddelen måtte det finnes innsparinger for 32 millioner kroner.