Vil ha pilotprosjekt for havvindmøller utenfor Trøndelag

– Skal verden nå togradersmålet må det en storstilt utbygging av fornybar energi til. Norge og Trøndelag har spesielle forutsetninger til å bidra til omstillingen i energimarkedet og det grønne skiftet, og bygging av en havvindpark utenfor Trøndelag kan være et av våre bidrag. Trøndelag bør gå foran i utviklingen av havvind i Norge, sier Pål Sæther Eiden, fylkesordførerkandidat for Trøndelag Høyre.

I Trøndelag er det gjennom de siste årene bygd ut og blir det bygd ut mange vindmøller på land. – Nå er tiden inne for å finne nye alternativer som ikke gir de samme inngrepene i naturen, men som fortsatt kan bidra i utbyggingen av fornybar energi, sier Eiden.

– Trøndelag fylke bør ta initiativ til at det neste havvindprosjektet etableres utenfor Trøndelag. Midt-Norge har underskudd på kraft og har i perioder opplevd høyere kraftpriser enn andre deler av landet. Ved å bli mer selvforsynt blir behovet for å transportere strøm fra andre deler av landet mindre, sier Eiden.

Norske selskaper har ved hjelp av erfaringene fra offshoreindustrien særlige forutsetninger for å utvikle og bygge havvindmøller, både bunnfaste og flytende, og for å bidra til å utvikle teknologien videre og redusere kostnadene:

– Trondheim har landets sterkeste fagmiljø innen fornybar energi, som havvind. Vi har en voksende leverandørindustri i Trøndelag som kan utvikles videre gjennom satsing på havvind, og det kan gi mange distriktsarbeidsplasser. Sterke industriklynger som finnes blant annet i Verdal og på Fosen er eksempler på slik industri, fortsetter Eiden.

– Frem mot 2050 kan vindkraft og spesielt havvind legge til rette for enorme eksportinntekter og tusener av arbeidsplasser. Trøndelag fylke er en regional utviklingsaktør og bør være et foregangsfylke i det grønne skiftet, fortsetter Eiden.

Fakta
  • Kostnadene for utbygging av havvind er redusert med 60-70 % de siste 10 årene
  • Global kapasitet innen havvind har økt fra fire til 18 gigawatt (GW) fra 2011 til 2017, og kan nå 100 GW før 2030, ifølge den globale vindkraftorganisasjonen Global Wind Energy Council
  • Bunnfast havvind er ifølge Equinor veldig nærme at det er lønnsomt å bygge ut uten subsidier.
  • Equinor antar at også flytende havvind kan være konkurransedyktig uten subsidier rundt 2030.