Vil åpne for gjennomføring av teoriprøve ved videregående skoler

Jan Grønningen vil se på muligheten for at teoriprøve for førerkort kan gjennomføres ved fylkeskommunens videregående skoler i Trøndelag.

Spørsmål stilt av Jan Grønningen (H) i Trøndelag fylkesting 12.-13. juni 2019

Teoriprøve til førerkort er en ordning som i dag krever oppmøte ved en av dagens 9 trafikkstajoner i Trøndelag. Brorparten av dagens kandidater til førerprøven er i dag elever ved en av fylkets 32 videregående skoler. Teoriprøven må gjennomføres i skoletiden og elever må som regel være fraværende fra ordinær undervisning for å gjennomføre prøven. For flere innebærer også lang reisevei at fraværet kan innebære at store deler av skoledagen går med til dette obligatoriske elementet til førerprøven.

Regionreformen innebærer at Trøndelag fylkeskommune får ca 200 ansatte fra Statens Vegvesen ved årsskiftet. I lys av også mulig framtidig omorganisering av trafikkstasjonene hadde det vært et betydelig bedre tilbud for førerkortkandidater å få mulighet til å gjennomføre teoriprøven ved en av fylkets videregående skoler.

Spørsmål: Vil fylkesordføreren ta et initiativ til å søke om en pilot for Trøndelag for mulig gjennomføring av teoriprøven ved fylkets videregående skoler?