Pål Sæther Eiden

Trøndelag Høyres Fylkesordførerkandidat

Hva er Pål sine hjertesaker?

  • Først og fremst vil jeg da si en god skole. Jeg er jo egentlig utdannet lærer, og har dermed klare tanker og meninger om hvordan skolen bør være. Skolen skal først og fremst være et sted for læring og mestring.  For å få dette til må en også arbeide med det sosiale og trivsel.
  • Videre vil jeg si helse. Etter flere år som Helse- og sosialsjef i Vikna kommune, har jeg sett verdien av et fungerende helsevesen. I et samfunn hvor vi blir flere eldre, er det også for meg at vi har en stor jobb å gjøre.
  • Som en god Høyre-mann, må jeg også nevne næring. Spesielt vil jeg da trekke frem skogbruket. Min far var skogskar, og den næringa er noe jeg har vokst opp med og har en stor forkjærlighet for. Jeg liker det langsiktige i skogbruket.  Det er noe vi politikere bør ha med oss i det vi gjør. Viktigheten av at det er gode vilkår og muligheter for å lykkes i næringslivet, står helt sentralt for meg som politiker.
  • Så vil jeg også nevne vei. Etter flere år som politiker i fylkeskommunen, har jeg sett hva lav prioritering av veinettet gjør med fylket vårt. Det slår beina under både privatpersoner og bedrifter! Jeg er derfor av den klare oppfatning at veivedlikeholdet må prioriteres mye høyere.  
  • Til slutt vil jeg nevne viktigheten av at samfunnet er omstillingsdyktig for morgendagens utfordringer. Igjen tenke langsiktig! Vi må rigge samfunnet vårt på en sånn måte at det er rustet til å møte morgendagens utfordringer – her har vi en vei å gå.