Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Gode og trygge helsetjenester er en av kommunens viktigste lovpålagte oppgaver. Vi ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet og omtanke for brukeren. Helse-og omsorgssektoren skal være et attraktivt sted å arbeide, slik at vi sikrer et godt tilbud til alle som har behov for hjelp fra kommunen. 

Næringsliv

Malvik Høyre mener unødvendig byråkrati påfører skattebetalere økte kostnader og tapper samfunnet for god arbeidskraft. Bedriftenes konkurransekraft reduseres som følge av påførte administrative oppgaver og unødvendig tidsforbruk. Gründere, bedriftseiere og ansatte må få bruke tiden sin på verdiskaping. 

Samferdsel

En god veistruktur, kollektivtrafikk og gode parkeringsmuligheter er viktig for innbyggere og næringslivet i kommunen. Uansett hvordan du foretrekker å bevege deg, skal du ha trygge og tilrettelagte ferdselsårer. God kommunikasjon er nødvendig for å opprettholde og utvikle velferd og trivsel.

Skole og oppvekst

En god barnehage og en god skole skal gi like muligheter for alle. Uavhengig av behov, ferdigheter og sosial bakgrunn skal barna få utvikle nysgjerrighet, føle trygghet og lære mer i tiden dem er i barnehage eller på skole. Malvik Høyre vil jobbe for at det skal formidles kunnskap og verdier, styrke ferdigheter og gi mulighet til å dyrke egne evner og talent.

Se vår politikk

Malvik kommune

Trøndelag

Kontakt

Halvard Dahle
Leder
Telefon: 94530858

Christian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: 47462547

Aktuelt

Ytre Malvik Samfunnshus

Malvik Høyre var selvfølgelig representert, da det lørdag 21. april var markering og offisiell åpning av Ytre Malvik Samfunnshus.  ...

Vi må berge Foldsjøen

I forbindelse med at Meraker Brug har fått løyve til å legge ned Foldsjøen, ønsker vår gruppeleder Eva Lundemo at et samlet...

Kalender

23 mai

Gruppemøte

Sted: Rådhuset, Formannskapssalen
Dato: 23. mai 2018
Tid: 18:00
28 mai

Kommunestyremøte

Sted: Bruket Kulturhus
Dato: 28. mai 2018
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Våre folk