Høyres visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Gode og trygge helsetjenester er en av kommunens viktigste lovpålagte oppgaver. Vi ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet og omtanke for brukeren. Helse-og omsorgssektoren skal være et attraktivt sted å arbeide, slik at vi sikrer et godt tilbud til alle som har behov for hjelp fra kommunen. 

Næringsliv

Malvik Høyre mener unødvendig byråkrati påfører skattebetalere økte kostnader og tapper samfunnet for god arbeidskraft. Bedriftenes konkurransekraft reduseres som følge av påførte administrative oppgaver og unødvendig tidsforbruk. Gründere, bedriftseiere og ansatte må få bruke tiden sin på verdiskaping. 

Samferdsel

En god veistruktur, kollektivtrafikk og gode parkeringsmuligheter er viktig for innbyggere og næringslivet i kommunen. Uansett hvordan du foretrekker å bevege deg, skal du ha trygge og tilrettelagte ferdselsårer. God kommunikasjon er nødvendig for å opprettholde og utvikle velferd og trivsel.

Skole og oppvekst

En god barnehage og en god skole skal gi like muligheter for alle. Uavhengig av behov, ferdigheter og sosial bakgrunn skal barna få utvikle nysgjerrighet, føle trygghet og lære mer i tiden dem er i barnehage eller på skole. Malvik Høyre vil jobbe for at det skal formidles kunnskap og verdier, styrke ferdigheter og gi mulighet til å dyrke egne evner og talent.

Se vår politikk

Malvik kommune

Trøndelag

Kontakt

Erling Magne Foss
Leder
Telefon: +4791686140

Aktuelt

Kommunen kunne spart 27 millioner

Før behandling i kommunestyret hadde Høyres medlem i utvalg for oppvekst og kultur, Vigdis M.P. Marthinsen hentet inn tall som viste at...

Anders Frost Nordhaug

For oss i Malvik Høyre, er det viktig at både innbyggerne, næringslivet og de ansatte vet hvem vi er. Ved å presentere våre folkevalgte...

Kalender

27 feb

Kommunestyremøte

Sted: Bruket Kulturhus
Dato: 27. feb 2017
Tid: 17:00
06 mar

Styremøte

Sted: (Kommer)
Dato: 06. mar 2017
Tid: 19:00
Se hele kalenderen

Våre folk