Høyres visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Gode og trygge helsetjenester er en av kommunens viktigste lovpålagte oppgaver. Vi ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet og omtanke for brukeren. Helse-og omsorgssektoren skal være et attraktivt sted å arbeide, slik at vi sikrer et godt tilbud til alle som har behov for hjelp fra kommunen. 

Næringsliv

Malvik Høyre mener unødvendig byråkrati påfører skattebetalere økte kostnader og tapper samfunnet for god arbeidskraft. Bedriftenes konkurransekraft reduseres som følge av påførte administrative oppgaver og unødvendig tidsforbruk. Gründere, bedriftseiere og ansatte må få bruke tiden sin på verdiskaping. 

Samferdsel

En god veistruktur, kollektivtrafikk og gode parkeringsmuligheter er viktig for innbyggere og næringslivet i kommunen. Uansett hvordan du foretrekker å bevege deg, skal du ha trygge og tilrettelagte ferdselsårer. God kommunikasjon er nødvendig for å opprettholde og utvikle velferd og trivsel.

Skole og oppvekst

En god barnehage og en god skole skal gi like muligheter for alle. Uavhengig av behov, ferdigheter og sosial bakgrunn skal barna få utvikle nysgjerrighet, føle trygghet og lære mer i tiden dem er i barnehage eller på skole. Malvik Høyre vil jobbe for at det skal formidles kunnskap og verdier, styrke ferdigheter og gi mulighet til å dyrke egne evner og talent.

Se vår politikk

Malvik kommune

Trøndelag

Kontakt

Erling Magne Foss
Leder
Telefon: 91686140

Christian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: 47462547

Aktuelt

Helsesøstertjenesten i Malvik

For oss i Malvik Høyre er det viktig å følge opp regjeringens økte satsning på bedre lavterskel- og forebyggende tilbud til barn og...

Mostadmarkskiltet

For Malvik Høyre er det viktig at hele Malviks befolkning, de kommuneansatte, frivilligheten og næringslivet skal oppleve at Malvik...

Kalender

29 mai

Kommunestyremøte

Sted: Bruket Kulturhus
Dato: 29. mai 2017
Tid: 18:00
14 jun

Gruppemøte

Sted: Rådhuset, Formannskapssalen
Dato: 14. jun 2017
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Våre folk