Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Kommunen vår skal være en «JA-kommune»; Imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv.

Vi jobber for at det, for alle, skal være trygt, godt og rettferdig å bo i Malvik. Mangfold og toleranse er viktige verdier vi skal ta vare på i lokalsamfunnet.

Se vår politikk

Aktuelt

Kunnskap og mestring i skolen

Hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra skal ikke ha noe å si for hva du kan utrette på skolen. Vi må sørge for at alle elever opplever kunnskap og mestring i skolen.

Både elever som trenger ekstra hjelp og de som trenger ekstra utfordringer, skal få mulighet til å utvikle sine evner på best mulig måte.

En verdig alderdom

Gjennom blant annet aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene skal Malvik være en trygg og god kommune å bli gammel i.

Mange eldre ønsker å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. For Malvik Høyre er det viktig, at de som ønsker det skal kunne gjøre nettopp det

Sentrumsutvikling, bolyst og miljø

Malvik Høyre vil jobbe for å få et flertall i kommunestyret, slik at den usosiale eiendomsskatten kan avvikles.

For å sikre bolyst i Malvik må vi legge til rette for boligbygging, og gjennomlangsiktig tenking legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil

Trygge arbeidsplasser

Malvik skal være en kommune hvor bedrifter føler seg hjemme og et stedhvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve.

Malvik Høyre vil føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser og nyskaping.

Eva Lundemo Fosmo - Gruppeleder, Malvik

Eva Lundemo Fosmo

Gruppeleder, Malvik

Kontakt

Malvik Høyre

Halvard Dahle

Leder
Telefon 94530858

Renate Trøan Bjørshol

Fylkessekretær
Telefon 97156711

Kalender

13 jan

Styremøte

Sted: Rådhuset
Dato: 13. jan 2021
Tid: 18:00
30 jan

Fylkesårsmøte Trøndelag Høyre

Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim
Dato: 30. jan 2021
Tid: 10:00
Se hele kalenderen

Våre folk