Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Gode og trygge helsetjenester er en av kommunens viktigste lovpålagte oppgaver. Vi ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet og omtanke for brukeren. Helse-og omsorgssektoren skal være et attraktivt sted å arbeide, slik at vi sikrer et godt tilbud til alle som har behov for hjelp fra kommunen. 

Næringsliv

Malvik Høyre mener unødvendig byråkrati påfører skattebetalere økte kostnader og tapper samfunnet for god arbeidskraft. Bedriftenes konkurransekraft reduseres som følge av påførte administrative oppgaver og unødvendig tidsforbruk. Gründere, bedriftseiere og ansatte må få bruke tiden sin på verdiskaping. 

Samferdsel

En god veistruktur, kollektivtrafikk og gode parkeringsmuligheter er viktig for innbyggere og næringslivet i kommunen. Uansett hvordan du foretrekker å bevege deg, skal du ha trygge og tilrettelagte ferdselsårer. God kommunikasjon er nødvendig for å opprettholde og utvikle velferd og trivsel.

Skole og oppvekst

En god barnehage og en god skole skal gi like muligheter for alle. Uavhengig av behov, ferdigheter og sosial bakgrunn skal barna få utvikle nysgjerrighet, føle trygghet og lære mer i tiden dem er i barnehage eller på skole. Malvik Høyre vil jobbe for at det skal formidles kunnskap og verdier, styrke ferdigheter og gi mulighet til å dyrke egne evner og talent.

Se vår politikk

Malvik

Trøndelag

Kontakt

Halvard Dahle
Leder
Telefon: 94530858

Christian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: 47462547

Aktuelt

Bli med på laget, du også!

Høyres viktigste ressurs, er menneskene som bidrar med sin innsats. Derfor er vi helt avhengig av enkeltpersoner som vil være med på...

Mobbing - nok er nok!

Barn blir dessverre mobbet, hver eneste dag, også her i Malvik. Vi vet det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og vi mener at...

Kalender

20 aug

Styremøte

Sted: Vikhammer Motell
Dato: 20. aug 2018
Tid: 18:00
20 aug

Medlemsmøte med prøvenominasjon til fylkestinglisten

Sted: Vikhammer Motell
Dato: 20. aug 2018
Tid: 20:00
Se hele kalenderen

Våre folk