8. mai - Veterandagen

I dag, 8. mai hedres alle veteraner for deres innsats, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. 


I 2010 besluttet regjeringen at 8. mai skal være nasjonal veterandag. Veterandagen ble markert første gang i 2011.

På denne dagen hedres alle veteraner for deres innsats, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. 

Den norske staten sender hvert år et stort antall soldater til konfliktområder, og siden andre verdenskrig har mer enn 100.000 norske soldater deltatt i mer enn 40 land. Dette er vårt samfunns bidrag til fred. Dette er et bidrag som også forplikter det norske samfunnet.

Våre soldater gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet. De blir stasjonert i områder med uro og konflikt. Soldatene løser vanskelige oppdrag i land med store utfordringer. De utsetter seg selv for sterke inntrykk og belastninger.

For de aller fleste har utenlandstjenesten vært en positiv opplevelse. Undersøkelser av omkring 15.000 norske soldater som har tjenestegjort i Libanon og Afghanistan, viser at 85-90 prosent av de som svarte på undersøkelsene kom hjem med litt eller ingen belastninger.

Libanon-undersøkelsen fra 2016 viste at omkring 13 prosent av de som svarte fremdeles opplevde stress som følge av tjenesten. Afghanistan-undersøkelsen fra 2012 viser at 28 prosent av de som svarte har et alkoholforbruk som defineres som risikofylt eller skadelig.

I 2014 etablerte regjeringen en handlingsplanen «I tjeneste for Norge». Syv departementer er involvert i planen, som er på 84 sider og som inneholder 126 tiltak. 

Handlingsplanen for veteraner handler ikke bare om soldaten som har vært ute på vegne av Norge, men også om soldatens ektefelle og barn. For, i mange tilfeller rammes også disse, og annen familie av stresset og de sterke opplevelsene som følger med tjenesten for Norge. 

En av anbefalingene i handlingsplanen — «I tjeneste for Norge», er at det etableres kommunale handlingsplaner for veteraner. 

Vår gruppeleder, Eva Lundemo har på bakgrunn av dette, i dag 8. mai, sendt inn en interpellasjon til Ordføreren hvor hun spør om Malvik kommune har en handlingsplan for veteraner og hvis ikke - om ordføreren vil ta initiativ til at det utarbeides en slik handlingsplan for veteraner i Malvik kommune.

Malvik Høyre ønsker samtidig å takke, både til dere som har vært og til dere som skal ut i tjeneste for Norge.