Anders Frost Nordhaug

For oss i Malvik Høyre, er det viktig at både innbyggerne, næringslivet og de ansatte vet hvem vi er. Ved å presentere våre folkevalgte og tillitsvalgte, tror vi terskelen for å ta kontakt kan bli enda mindre.

Først ute er Anders, han er mest opptatt av trafikksikkerhet og er vår representant i utvalg for Areal og samfunnsplanlegging. 

Anders Frost Nordhaug er født i 1967, han er bosatt på Hundhamaren og har ett voksent barn.

Etter 13 år i Mo I Rana, kom han tilbake til Malvik i 2006. Han har siden 2006 ledet den interkommunale regnskapskontrollen for 18 kommuner i Nord- og Sør Trøndelag.

Er inne i sin første periode som fast representant til kommunestyre for Malvik Høyre og sitter som vår representant i Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging.

Anders er opptatt av trafikksikkerhet. Han jobber for et bedre kollektivtilbud, både i henhold til det eksisterende tilbudet, men også til de som ikke har et tilbud pr i dag.

En god veistruktur og gode parkeringsmuligheter er også saker som opptar Anders, da han anser det som viktig for både innbyggere og næringslivet i kommunen. Gode interne avlastningsveier til E6 er en sak Anders syntes er viktig, og som han jobber for.

Han mener, at uansett hvordan du foretrekker å bevege deg, skal du ha trygge og tilrettelagte ferdselsårer i kommunen og god kommunikasjon er nødvendig for å opprettholde og utvikle velferd og trivsel.

I tillegg er Anders også opptatt av vilkår for frivillige lag og foreninger.

Kontaktinformasjon finner du ved å følge denne linken.