Anders om eiendomsskatt på produksjonsutstyr

I gårdagens kommunestyremøte hadde vår representant Anders Frost et innlegg i forbindelse med sak om eiendomsskatt på produksjonsutstyr. Her kan du lese innlegget som på en utmerket måte klargjør Malvik Høyres syn på beskatning av den næringsvirksomheten vi ønsker skal etablere seg og bli i kommunen vår.

Malvik Høyre ønsker en næringsvennlig kommune, og vi ønsker å legge til rette for nye næringsaktører. Det ønsker regjeringen også.

Etter å ha styrket kommuneøkonomien vesentlig over flere år, fjernet regjeringen blant annet adgangen til å eiendoms skattlegge produksjonsutstyr og produksjons installasjoner, i loven om eiendomsskatt. Det skulle egentlig bare mangle. Skattlegge det som skaper arbeidsplasser særlig, virker egentlig som et lite gjennomtenkt tiltak, den gangen loven ble laget.   

Høyre kommer derfor selvsagt til å stemme imot det fremlagte forslag, som bygger på en overgangsregel, for kommuner som bortfall av skatteinntekter betyr mye for.

For Malvik kommune betyr det bortfall av inntekter på kr. 100 000,00 hvert år de neste 7 år, som overgangsregelen gjelder. Med de økonomiske resultater kommunen har fremlagt de siste 3 år, er det ingen grunn til å ikke følge lovens intensjon, nemlig bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr.   

Malvik Høyre ønsker å være en «Ja kommune», imøtekommende og serviceinnstilt ovenfor næringslivet. Skal vi fremstå som en næringsvennlig kommune, må vi følge det opp i handling også, og ikke bare i fagre ord. Det er en årlig mindreinntekt på kr. 100 000,00 hvert år i 7 år vi prater om, og ikke bortfall av mange millioner. Symboleffekten av å faktisk følge regjeringen intensjon, er verd mye mer enn de kr. 100 000,00 vi går glipp av i eiendomsskatt. Forhåpentligvis vil vi også bidra til flere etableringer av ny næring i kommunen vår, og bidra til at de som er her, fortsatt ønsker å satse i Malvik. 


Anders Frost
Kommunestyrerepresentant
Malvik Høyre