Anken i mobbesaken trekkes

Politisk ledelse sendte søndag kveld ut en pressemelding hvor det ble kjent at flertallet i formannskapet har hatt en ny gjennomgang av den pågående ankesaken, og kommet frem til at kommunen ikke vil anke.

Vår gruppeleder Eva Lundemo uttalte følgende til Adresseavisen, den 5. januar 2016.

- En uforbeholden beklagelse er på sin plass, mener Eva Lundemo (H) i forkant av møtet. Hun var en av formannskapspolitikerne som stemte mot å anke mobbesaken.

Etter dette trakk vår gruppeleder, Eva Lundemo sin interpellasjonen av 3. januar 2016 hvor hun stilte følgende forslag til vedtak i kommunestyret 25.01.2016:

Kommunestyret i Malvik Kommune vedtar å trekke anken i sak, Sør-Trøndelags dom av 25. november 2015 (sak 15-036958TVI-STRO) med umiddelbar virkning.