Ansvarlig festkultur

Da kommunestyret mandag behandlet saken om ansvarlig festkultur i Værnesregionen, hadde vi i Malvik Høyre (sammen med SV), blant annet et forslag om at alle offentlige fester i Malvik kommune, hvor det skjenkes alkohol, bør fortsatt ha 18 års aldersgrense.

Dette forslaget, var også helt på linje med den anbefalingen arbeidsgruppen, bestående av politiet og det som heter samordningsmodellen for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet (SLT), gav kommunestyret.

Vår representant i utvalg for oppvekst og kultur, Anders Frost var tydelig på at når politiet tar kontakt med oss politikere, så bør vi lytte. 

Saken var at politiet ønsker et felles regelverk for alle kommuner i Værnesregionen – et verktøy for å håndheve alkoholloven. Det mener vi i Malvik Høyre at vi må sørge for at de får.

På vegne av Høyre argumenterte Frost blant annet med at rådmannens forslag, om 18 års aldergrense på offentlig fest, og krav til skjenkebevilling bare følger de krav som allerede er i alkoholloven. 

Videre sa Frost, at som ansvarlig politiker er han opptatt av å respektere lover og regler, og i dette tilfelle alkoholloven. 

De fleste er vel enig i at det er et samfunnsproblem at for mange ungdom under 18 år, får tilgang til alkohol, og at mange dessverre drikker så mye at de blir overstadig beruset og ikke kan ta vare på seg selv.

For oss i Malvik Høyre, er det viktig at vi som representanter for det styrende organ i kommunen, tilrettelegger for at politiet kan håndheve regelverket i alkoholloven, og det er det denne saken egentlig handler om. 

Det er viktig å være klar over at det ikke er endringer i loven vi diskuterer – det er det stortinget som gjør.

For Malvik Høyre er det viktig å vedta et klart og tydelig regelverk. Et regelverk som ikke kan være behengt med tvil allerede før det har blitt effektuert.

På vegne av Høyre og SV, foreslo derfor Frost, blant annet at alle offentlige fester hvor det skjenkes alkohol i Malvik, bør fortsatt ha 18 års aldersgrense.

Dette fikk heldigvis flertall, da både Rødt, MDG, Pensjonistpartiet, FrP, en representant fra AP og en representant fra SP valgte å støtte forslaget fra Høyre og SV. 

Vi takker for bred støtte!

Med dette vedtaket, mener vi nå at vi har gitt politiet det verktøyet de har bedt om og Malvik kan fortsette å ha en forsvarlig festkultur.