Behov, utfordringer og ikke minst, løsninger

Malvik Høyre mener at vi i fellesskap kan skape nye idéer og enda bedre løsninger for vakre Malvik!

Vi i Malvik Høyre mener befolkningen i kommunen sitter på informasjon om behov, utfordringer og ikke minst, løsninger som gjør at Malvik kommune kan bli en enda bedre kommune både bo og jobbe i.

Malvik Høyre tror innbyggerne er opptatt av muligheten til å påvirke oss lokalpolitikere, da også mellom valgene. Kontakten mellom innbyggere og folkevalgte bør strekke seg utover selve valghandlingen. Vi mener en aktiv innbyggerinvolvering kan være positivt for både innbyggernes deltakelse, for folkevalgtes beslutninger og ikke minst for resultatet av beslutningene. 

Vi mener det er spesielt viktig at de folkevalgte også ivaretar interessene til dem som ikke tar kontakt, til dem som ikke hever stemmen.  At folk blir hørt, betyr ikke nødvendigvis at de kan få det slik de vil. Det er til syvende og sist kommunestyret som må veie ulike hensyn opp mot hverandre og som må fatte de endelige beslutningene som skal tas. 

For oss er det viktig at kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv. Vi ønsker å tilrettelegge for at enda flere vil flytte og bli boende i vår fantastiske kommune. 

Vi i Malvik Høyre jobber nå med forslag til budsjett for 2019, som skal endelig behandles i kommunestyret den 10. desember. Vi ønsker derfor innspill på hva akkurat du mener vi skal gjøre av økonomiske prioriter i denne prosessen. 

Ofte kan det være de små behovene rundt omkring i kommunen vi folkevalgte ikke alltid ser. De tingene som ikke koster all verden, men som vil utgjøre en forskjell for innbyggerne. Derfor oppfordrer vi nå alle innbyggerne til å sende oss en e-post på eva.lundemo@malvikhoyre.no og fortelle nettopp hvilke prioriteringer du mener vi skal gjøre.

Her kan du lese rådmannens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022.