Bli med på laget, du også!

Høyres viktigste ressurs, er menneskene som bidrar med sin innsats. Derfor er vi helt avhengig av enkeltpersoner som vil være med på dugnaden og bidra til at Høyre får gjennomført nye ideer og bedre løsninger.  

Ingen kan gjøre alt, men alle kan bidra med noe.

Vi legger vekt på at du som medlem skal velge aktivitetsnivå selv. Vi ser jo gjerne at du blir aktivt med, og vi vil tilrettelegge oppgaver i for eksempel valgkamparbeid slik at du vil kunne delta i oppgaver som passer dine ønsker. 

Her er noen vanlige spørsmål om medlemskap:

Hvilke forpliktelser påtar jeg meg som medlem?
Du påtar deg ingen forpliktelser som medlem. Det er helt greit å være passivt medlem dersom du ikke har lyst eller tid til å drive aktivt med politikk.  

Hvorfor skal jeg bli medlem?
Politikk angår alt og alle i samfunnet. Som medlem får du god tilgang på god informasjon om aktuelle politiske saker både lokalt og nasjonalt. Som medlem har du også påvirkning på vår politikk og om hvem som skal representere oss lokalt og sentralt. Du har også anledning til å delta på møter og arrangementer i regi av Høyre.

Hvem vet at jeg er medlem?
Ditt medlemskap er privat og en sak mellom deg og Høyre. Vi holder streng kontroll med våre medlemslister og hvem som har tilgang på disse. Ønsker du å være aktiv i utadrettet politisk arbeid ser man jo selvsagt hvor du hører til. Dette er opp til deg.

Er det ikke litt skummelt å drive aktivt politisk arbeid for eksempel i valgkamp?
Vi som har erfaring fra dette blir stadig påminnet om hvor hyggelige folk er. Å stå på stand foran et kjøpesenter eller oppsøke velgere hjemme er ikke farlig. Mange setter stor pris på ditt engasjement og vil gjerne snakke med oss om sine saker. Dette setter oss i stand til å løfte saker fra innbyggerne til rette instans og ta dem med oss i videre utforming av vår politikk. Ønsker du å være aktiv er det mye du kan bistå med. Helt fra enkle oppgaver som pakking og transport av valgkampmateriell til utadrettet arbeid som publikumskontakt.

Må jeg være enig i alt med Høyre?
Nei, på ingen måte. Hos oss er det stor høyde for interne diskusjoner om politikk. Men det hjelper jo å være enige om den grunnleggende retningen da.

Ta kontakt med oss eller meld deg direkte inn her!

Velkommen til oss!