Brit R. Aune

For oss i Malvik Høyre, er det viktig at både innbyggerne, næringslivet og de ansatte vet hvem vi er. Ved å presentere våre folkevalgte og tillitsvalgte, tror vi terskelen for å ta kontakt kan bli enda mindre.

Denne gangen er det Brit vi ønsker å presentere. Brit er opptatt av kommunens helsetjenester og er vår representant i utvalg for Helse og velferd og politisk representant i Eldrerådet.


Brit R. Aune er 75 år og bor i Vikhovlia, på Vikhammer.
Hun er pensjonist, men har jobbet i 40 år, både i privat og offentlig sektor.

Brit har vært kommunepolitiker i over 17 år, og har også vært fylkespolitiker.
Hun har vært medlem både i Sør-Trøndelag fylkesting, Opplæringskomiteen, med ansvar for de videregående skolene og Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Brit er opptatt av at gode og trygge helsetjenester er en av kommunens viktigste lovpålagte oppgaver. Hun mener kommunen skal tilby tjenester med høy kvalitet og omtanke for brukeren og at helse- og omsorgsektoren skal være et attraktivt sted å arbeide, slik at kommunen sikrer et godt tilbud til alle som har behov for hjelp.

Brit vil følge opp at regjeringens økte satsing på bedre lavterskel- og forebyggende tilbud til barn og unge, som skolehelsetjeneste og helsestasjon følges opp her i Malvik kommune.  

Hun syntes det er viktig at enkeltmenneskets valgfrihet står i fokus, slik at den enkelte har større innflytelse over egen hverdag. Sammen med Malvik Høyre mener hun kommunen i større grad må vurdere kombinasjon av gode offentlige og private løsninger. Da hun mener dette vil gi økt mangfold og kvalitet i tjenestene, og med gode kontrollordninger vil man sikre kvaliteten og etterlevelse av lovverk i disse tjenestene. 

I tillegg er Brit opptatt av at idrett og friluftsliv skal ha gode kår i kommunen.

Kontaktinformasjon finner du ved å følge denne linken