Bruk pengene på omsorg, ikke omorganisering

Leserinnlegg fra Ingvill Dalseg, jordmor og kandidat på Stortingslisten for Høyre i Sør-Trøndelag og vår gruppeleder Eva Lundemo.

Bruk pengene på omsorg, ikke omorganisering

Det er ikke godt å si om Aps siste utspill om eldreomsorgen viser mest omsorg for offentlig sektor eller for de som trenger omsorgen: nemlig de eldre. 
Det er i hvert fall dette som slår oss, når vi ser hva partiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen tar til orde for. Micaelsen presenterer en reform som skal slå sammen kommunale helse- og omsorgstjenester og de statlige sykehusene – med felles eierskap, pengekasse og ledelse.

Kommunene har allerede jobbet mye med samhandlingsreformen, som har vært riktig og som har overført oppgaver rett vei – fra staten og sykehusene, nedover til kommunene. La oss ikke begynne en ny omorganisering som skal ta oss motsatt vei!

Eldreomsorgen utgjør en stor del av kommunenes budsjett og aktivitet i dag. Innen omsorg greier kommunene å gi gode, tilpassede tjenester til de som trenger det.

Folk kan i dag direkte påvirke omsorgspolitikken gjennom lokalvalg ved sin stemmegivning på partier og personer. Det blir betydelig vanskeligere når det er et styre for et område «som er større enn en kommune og mindre en region», som Arbeiderpartiet formulerer det, som skal overta ansvaret. Vil Arbeiderpartiet innføre enda et forvaltningsnivå – er det ikke nok med alle vi allerede har? Og hva blir prislappen på denne organiseringen?

Det vil fortsatt være kommunene som har ansvaret for planleggingen av lokalsamfunnene, kultur og forebygging. Men med Arbeiderpartiets prosjekt, vil det ikke ha noen konsekvenser hvilken jobb kommunene gjør. Det som i realiteten ligner på en statlig overtakelse av eldreomsorgen, vil svekke det lokale engasjementet og muligheten til å skape gode aldersvennlige samfunn, der en tenker livsløp og forebygging lokalt.

Aps helsereform vil ikke bety noen forbedring i hverdagen til de eldre. Eldre har ikke behov for at Staten skal bruker mye tid og store ressurser på omorganisering og en reform som handler om systemer, rådmenn og direktører, men som ikke vil gjøre en forskjell i deres eller de som jobber i eldreomsorgens hverdag.

Høyre mener at det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten eller brukeren. Behandlingsapparatet må bygge opp rundt dette.

Høyre vil styrke kommunenes mulighet til å gi innbyggerne gode helse- og omsorgstilbud. Derfor fornyer vi fastlegeordningen med primærhelseteam, etablerer oppfølgingsteam for de med sammensatte behov, bygger ut ett lokalt psykisk helsetilbud med psykologer i kommunene og gjennomfører kvalitetsreformen for eldre kalt «Leve hele livet». Dette er reform som tar tak i de viktige tingene. God mat til rett tid, muligheten til å ha fine opplevelser i løpet av dagen, felleskap med andre og gode helsetjenester. Rett og slett forbedret livskvalitet.