Debut på talerstolen

Vår ungdomskandidat Hanne Lundemo Bakken, hadde denne uken sin debut på talerstolen i kommunestyret.

I saken om Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 holdt hun følgende innlegg, og fra talerstolen fikk hun skryt fra både Torgeir Anda i Venstre og Rakel Trondal i SV.Dobbeltspor mellom Trondheim-Stjørdal er utredet og nødvendige kommunale vedtak skal nå være på plass. 

Men for at prosjektet skal bli realisert innen rimelig tid, er det nå helt nødvendig at det blir prioritert i neste Nasjonale transportplan. 

Dagens planer med nye tog, elektrifisering og bygging av flere krysningsspor på Trønderbanen vil gi noe redusert utslipp, øke kapasiteten litt og gi noen flere avganger på Trønderbanen. Men for å oppnå betydelig redusert kjøretid, og merkbart flere avganger, og for at vi skal få flytog til Værnes, så må dobbeltsporet bygges. 

For godstrafikken er det helt avgjørende å få økt kapasiteten på jernbanesporet, for å kunne flytte godstrafikk fra bil til bane. Med dobbeltspor vil jernbanen bli en sentral del av kollektivløsningen for hele Trøndelag, og svært viktig faktor for å få reduserte Co2 utslippene. 

Mellomløsningen via elektrifisering og krysningsspor langs gammel trase, medfører store økonomiske ekstrakostnader, naturinngrep og ombygning. Det innebærer store investeringer langs gammelt spor, for deretter å flytte jernbanen når dobbeltspor skal bygges. Det kan være at for store investeringer langs gammelsporet i seg selv, kan føre til at dobbeltsporet skyves ut i tid. Det haster derfor å se disse investeringene i sammenheng.

Trøndelag Høyre har programfestet å arbeide for økt kapasitet og flere avganger på Trønderbanen. I tillegg er det vedtatt at Trøndelag Høyre skal jobbe for en realisering av flere krysningsspor, og på sikt dobbeltspor på strekningen Trondheim-Stjørdal. 

Dobbeltspor inn i neste NTP vil være et direkte svar på dette vedtaket. Og dobbeltspor Trondheim – Stjørdal vil gi et kollektivmessig løft før hele Trøndelag, både for befolkning og næringsliv. 

Med dobbeltspor får vi en god, effektiv, moderne og klimavennlig kommunikasjon for vår region.

I arbeidet som nå pågår med Nasjonal transportplan, håper vi i Malvik Høyre derfor at dere kan se viktigheten av å gi dobbeltspor på strekningen Trondheim – Stjørdal høy prioritet i Nasjonal transportplan 2022-2033.