Det magiske måltidet

Fylkesmannen i Trøndelag vil innføre skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene her i Trøndelag, og setter nå i gang et pilotprosjekt. På bakgrunn av dette, har vår gruppeleder, Eva Lundemo sendt inn følgende interpellasjon.

Det magiske måltidet

Å spise handler om mer enn å stoppe den morske murringen i magen. God mat og gode måltider gjør at vi kan leke og lære.

God mat og gode måltider gjør at vi kan løfte tungt og tenke hardt. God mat og gode måltider får mennesker til å trives sammen.

Dette er en del av innledningen i den Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. En handlingsplan som regjeringen har utarbeidet, og som hele åtte ministere har signert.

Fylkesmannen i Trøndelag har nå tatt initiativ til å innføre skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene her i Trøndelag.

Det er flere gode grunner for å innføre skolemåltid, og det er mye god erfaring og kunnskap å hente på området, både fra Sverige, Danmark og Finland.

Det handler om bedre læringsmiljø, sosial utjamning og forebyggende folkehelsearbeid. 

Det kan også gjøres koblinger opp mot lokale aktører, noe som vil kunne løfte fram lokal og regional verdiskaping, alliansebygging, samt økt bevissthet knyttet til lokal kultur, identitet, historie og tradisjon.

Fylkesmannen jobber nå for å finne en modell for innføring av skolemåltid, og skal i første omgang gjennomføre en pilot i utvalgte kommuner og utvalgte barne- og ungdomsskoler i Trøndelag. Dette mener jeg vi i Malvik kommune må jobbe for å bli en del av.

Hensikten med en slik pilot er å prøve ut ulike modeller for innføring av skolemåltid, og på sikt er målet å finne en bærekraftig modell som kan gjennomføres på alle skolene i Trøndelag, og forhåpentligvis i resten av landet.

I følge Fylkesmannen er det kommunene selv som er skoleiere for barne- og ungdomsskolene, som skal bestemme om kommunen skal være med eller ikke. Det er betyr at Fylkesmannen er avhengig av et godt samarbeid med kommunene, noe jeg mener vi selvfølgelig skal gjøre og håper et samlet kommunestyre kan støtte følgende forslag til vedtak:

Ordføreren går i dialog med Fylkesmannen, med det mål at Malvik kommune skal bli en pilotkommune når det gjelder skolemåltid.

 

Malvik 29. mai 2018


Eva Lundemo

Malvik Høyre