Dobbeltspor Trondheim - Stjørdal inn i NTP 2022-2033

Under årsmøtet 2020 i Trøndelag Høyre, fremmet Frank Arne Hammer, på vegne av oss i Malvik Høyre at ordlyden «Bygging av dobbeltspor på strekningen Trondheim – Stjørdal tas inn i Nasjonal transportplan 2022-2033» tas inn i resolusjonen «Trøndelag og Norge med ledertrøye i det grønne skifte».

Forslaget er i tråd med Trøndelag Høyres program, hvor det står at vi skal:

• Arbeide for økt kapasitet og flere avganger på Trønderbanen.

• Jobbe for realisering av flere krysningsspor og på sikt dobbeltspor på strekningen Trondheim-Stjørdal.

Både befolkning og næringsliv er avhengig av en god, effektiv, moderne og klimavennlig kommunikasjon. Arbeidet med planleggingen av jernbanen i fylket vårt går fremover, men for å realisere disse planene må de inn i Nasjonal transportplan (NTP). Her er vi i skarp konkurranse med resten av landet om de nødvendige midlene. 

Det er derfor viktig at vi nå kjenner vår besøkelsestid og har fult fokus på dette viktige jernbaneprosjektet som ligger foran oss på strekningen Trondheim – Værnes/ Stjørdal. Denne strekningen er ikke bare viktig for de kommuner den går igjennom, men faktisk for hele fylket. De fleste innbyggere samt næringslivet i fylket vårt reiser på denne strekningen, ikke minst når man skal ha forbindelse til og fra flyplassen på Værnes.

Som del av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 inviterer Samferdselsdepartementet blant annet fylkeskommunene og de største bykommunene til å fremme sine forslag til prioriterte løsninger for å håndtere utfordringene på transportområdet de kommende årene med frist innen 14. mai 2020.

Malvik Høyre foreslår at årsmøtet støtter følgende ordlyd inn i resolusjonen «Trøndelag og Norge med ledertrøye i det grønne skifte.»

• Bygging av dobbeltspor på strekningen Trondheim – Stjørdal tas inn i Nasjonal transportplan 2022-2033.