Start byggingen av ny E6 nå!


Så har Arbeiderpartiet på et medlemsmøte omsider konkludert. Nei til bygging av ny E6 nå. Igjen skal ferdigstilling av en komplett trafikksikker og moderne hovedvei gjennom kommunen utsettes i det uvisse. Tunnelene kommer, men veien imellom skal man ikke bygge nå. Men stykkevis og delt blir dyrt. Det er den gamle måten å bygge på. Prosjekter til 11-12 milliarder står nå på spill.

Situasjonen vi lever med i dag som den største pendlerkommunen i Trøndelag med over 4000 arbeidstakere som daglig pendler til Trondheim er trafikkmessig uholdbar. Med daglige kødannelser og stadig stengte tunneler medfører det en altfor stor belastning på våre lokalveier.

Vil virkelig Arbeiderpartiet nå etter en lang prosess utsette byggestarten unødig. Og vil man ta sjansen etter ekstra ventetid på en statlig regulering? Det står nå om trafikksikkerhet, økonomi og arbeidsplasser for hele fylket.

 

Bygg ny E6 nå!