En JA-kommune!

For oss i Malvik Høyre står den private eiendoms- og disposisjonsretten meget sterkt. Sterkt står også prioriteringer med trafikksikkerhet og tryggheten for alle kommunens innbyggere.

Vi i Malvik Høyre har programfestet at vi vil at kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv.

Vi vil at Malvik kommune skal være en god kommune både bo og jobbe i. For oss i Malvik Høyre er det da viktig at innbyggerne blir lyttet til og at det fattes politiske vedtak, som fremstår som løsningsorientert.

Dessverre mener vi i Malvik Høyre at klagen fra Karl Haugan, hvor sentrumsplanen dessverre gav negative innvirkning på næringsvirksomhet, og saken om grunnerverv-Nessvegen, hvor det vil få relativt store konsekvenser for beboerne om kommunen gjennomfører planen med å benytte ekspropriasjonsinstrumentet for å få etablert fortau i Nessvegen viser at sentrumsplanen muligens var litt lite fremtidsrettet. 

Vi i Malvik Høyre håper det politiske flertallet kan se at Sentrumsplanene for Hommelvik selvfølgelig skal være forutsigbart - men den må ikke være hugd i stein. 

I saken grunnerverv-Nessvegen som skal behandles i både utvalg for Areal og samfunnsplanlegging, Formannskap og i Kommunestyret, mener vi i Malvik Høyre det ikke er grunnlag godt nok til å ekspropriere arealer fra gnr/bnr 61/8, 61/11 og 57/518 til fortau, og 57/93, 57/226 og 57/321 til å utbedre eksisterende vei, og vil derfor jobbe for å unngå at Malvik kommune benytter ekspropriasjonsinstrumentet for å få etablert fortau i Nessvegen.

Prosessen med ekspropriasjon må derfor stoppes, og man må blant annet se på en løsning med enveiskjøring.
     
Sakspapirer kan du lese her.