En dysleksivennlig skole, er en god skole

Hvilken skole du går på, bør ikke avgjøre hvor raskt du blir fanget opp, eller hvor god hjelp du får dersom du opplever lese- og skrivevansker.

Høyre vil reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdannelsesløpet. Vi i Malvik Høyre er enige i at det er viktig å sikre at ressursene til spesialundervisning kommer de elevene som trenger det, til gode.

Vi må ha bedre tilpasset undervisning både for elever som trenger ekstra hjelp, og for elever som trenger ekstra utfordringer.

Forskere antar at rundt 2-5 % av befolkningen har en form for dysleksi, og Malvik bør ha et mål om at alle grunnskoler i kommunen skal sertifiseres som dysleksivennlige.

Gjennom en sertifisering fra Dysleksi Norge, har flere kommuner søkt om å gjøre skolene sine dysleksivennlige. I følge Dysleksi Norge er en dysleksivennlig skole en skole med høy kompetanse og gode rutiner for å oppdage og følge opp elever med lese- og skrivevansker. Dysleksivennlige skoler har ikke mer tid eller ressurser enn andre skoler, men de setter kunnskapen i system og skaper gode rutiner.

Dysleksivennlige kommuner benytter seg av mulighetene vi har gjennom IKT, og sørger for at alle lærere har kompetanse tilpasset elever med lærevansker. Gjennom systematisk oppfølging og gode verktøy, vil vi kunne sikre bedre tilpasset undervisning både for elevene som trenger ekstra oppfølging og for de som trenger en ekstra utfordring. En dysleksivennlig skole er en god skole for alle, og derfor har vår gruppeleder Eva Lundemo sendt inn en interpellasjon til ordføreren hvor hun foreslår at Malvik kommune sender inn en søknad til Dysleksi Norge, om sertifisering for å bli nettopp en dysleksivennlig kommune.

Her kan du lese interpellasjonen, som vi håper at flertallet i kommunestyret vil støtte:

Ordfører – Alle barn skal kunne lykkes i skolen 

Forskere antar at rundt 2-5 % av befolkningen har en form for dysleksi. I Malvik kommune har vi totalt 1943 elever i grunnskolen. Vi kan altså anta at omkring 100 elever i kommunen, sliter med lese- og skrivevansker.

For Malvik Høyre er det viktig at skolene våre er egnet for å ivareta også disse elevene. I Malvik kommune bør ikke hvilken skole du går på, avgjøre hvor raskt du blir fanget opp, eller hvor god hjelp du får dersom du opplever lese- og skrivevansker.

Alle skolene våre skal være gode skoler for elever med dysleksi. Derfor vil Malvik Høyre at Malvik skal bli en dysleksivennlig kommune.

Dysleksivennlige skoler har høy kompetanse og gode rutiner for å finne og følge opp de elevene som opplever vansker knyttet til undervisningen.

Skolene skal kartlegge og registrere alle elevers leseferdigheter systematisk, og setter raskt inn tiltak der det er behov. En dysleksivennlig skole benytter seg av mulighetene vi har gjennom IKT, og sørger for at alle lærere har kompetanse tilpasset elever med lærevansker.

Dysleksivennlige skoler har ikke mer tid eller ressurser enn andre skoler, men de setter kunnskapen i system og skaper gode rutiner. En dysleksivennlig skole er en god skole for alle elever. Derfor bør Malvik kommune ha som mål at alle skolene i kommunen skal bli dysleksivennlig.

Forslag:

Malvik kommune sender inn en søknad til Dysleksi Norge, om sertifisering for å bli en dysleksivennlig kommune.


Malvik 14.09.2018

Eva Lundemo, Malvik Høyre