Enklere praktisering av fraværsordningen

Våre ungdomspolitikere, Julianne M. Foss og Hanne L. Bakken er godt fornøyd med at delegasjonen fra Malvik Høyre støttet at Trøndelag Høyre skulle vedta å endre en praktisering av fraværsgrensen.

Etter innføringen av fraværsgrensen, opplever flere legekontorer økt pågang av ungdommer. Ved å gi helsesykepleier muligheten til å skrive ut dokumentasjon for sykefravær fra skolen, vil det frigjøres tid ved legekontorene til pasientbehandling. Trøndelag Høyre vil derfor gi nettopp helsesykepleier mulighet til å skrive dokumentasjon for sykdomsfravær fra skolen.
Malvik Høyre er glad for at Trøndelag Høyre nå ønsker å endre denne praktiseringen av fraværsgrensen.