Et kvantesprang nærmere dobbeltspor Trondheim – Stjørdal

Som en del av budsjettenigheten mellom Høyre, FrP, Krf og Venstre, ble forslag om å vurdere hvordan elektrifisering av strekningen Trondheim – Stjørdal kan gjennomføres sammen med etablering av et nytt dobbeltspor på strekningen. Dette i forbindelse med Nasjonal Transportplan (NTP), som legges frem for Stortinget til våren.


De borgerlige partiene har jobbet lenge og hardt for at jernbanen skal bli en viktigere del av kollektivtilbudet i Trondheimsregionen.

Skal vi få flere avganger og raskere reise mellom Trondheim og Stjørdal, er dobbeltspor helt nødvendig. Derfor haster det med å få arbeidet videre med baneløsningen, og ikke bare elektrifisering.

Med flertallsmerknaden som ble vedtatt som en del av finans som budsjettbehandling mandag 5. desember, har vi et stort håp om at dobbeltsporet kan bli fremskyndet mange år i forhold til dagens planer.

Nå må vi jobbe sammen tverrpolitisk i neste Nasjonale Transportplan (NTP), slik at vi får inn dobbeltspor så tidlig som mulig i NTP.

Bare elektrifisering gir ikke særlig til gevinst for kollektivtilbudet utover spart CO2. Vi må også ta med ekstra naturinngrep om en først elektrifiserer dagens trasé, for deretter flytte jernbanen når dobbeltspor skal bygges.

På bakgrunn av dette hadde vi i Malvik besøk av Stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten fra Høyre, tirsdag 13. desember.

På perrongen til Hommelvik Stasjon, ble hun møtt av gruppeleder for Malvik Venstre, Torgeir Anda, Arve Grønnevik Sommerfelt fra Malvikstranda og gruppeleder for Malvik Høyre, Eva Lundemo. 

Det er stor grunn til å takke Malvikstranda som har jobbet iherdig opp mot politikere i alle parti. Forsynt oss med fakta og informasjon, som til slutt har overbevist ledelsen i de borgerlige partiene, med vedtatte forslag som resultat.  

Forslag 52 i finansdebatten fra samarbeidspartiene:

Ber regjeringen i forbindelse med NTP utrede om og hvordan elektrifisering av strekningen Trondheim- Stjørdal kan gjennomføres sammen med etablering av et nytt dobbeltspor på strekningen.