Eva ble enstemmig valgt

Malvik Høyre avholdte tirsdag 16. oktober nominasjonsmøte for valg av ordførerkandidat i "Kjerraten" på Bruket Kulturhus i Hommelvik, og Eva Lundemo ble enstemmig valgt til Malvik Høyres ordførerkandidat for kommunevalget i 2019.

Nominasjonskomiteen i Malvik Høyre består av Halvard Dahle (leder), Astrid Johanne Eggen (sekretær), Eivind Engan, Ingrid Hvidsand, Ronny Farsund, Tormod Haugen og Torstein Bjørgum (Malvik unge Høyre).

Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling var at dagens gruppeleder Eva Lundemo, velges som Malvik Høyres ordførerkandidat for kommunevalget i 2019.  

Nominasjonskomiteens leder, Halvard Dahle gav følgende redegjørelse for komiteens valg:

Eva har vært gruppeleder siden valget i 2015. Hun har på tross av en splittet og fragmentert opposisjon, og vanskelige politiske forhold i kommunestyret levert langt over hva som kan forventes i form av nedlagt arbeid for Malvik Høyre og kommunens innbyggere.

Eva er tett på de politiske sakene og ligger som regel godt i forkant. Eva har en metodisk og ryddig måte å arbeide på med sakene, og ikke minst får hun partiet til å fremstå både positivt og profesjonelt utad. 

Eva har et sterkt ønske om å bygge et lag som jobber godt sammen til beste for innbyggere og parti.

I dag velger vi vår ordførerkandidat. Nominasjonskomiteens innstilling er Eva Lundemo.

Etter å ha blitt valgt til partiets ordførerkandidat, takket den nyvalgte ordførerkandidaten medlemmene med følgende:

Kjære gode Høyrevenner

Når ordene vi og oss, er byttet ut med jeg og meg, når vårt er byttet ut med mitt og når man sier nei kun for å si nei - da er det på tide med et skifte!

Dette skiftet skal vi i Malvik Høyre stå for, og vår fantastiske kommune skal bli en JA - kommune!

Jeg deler Høyre sin visjon, om et samfunn med muligheter for alle. 

Men, for å realisere dette, må vi stadig videreutvikle vår politikk i tråd med samfunnsendringene.

I fellesskap skal vi skape nye ideer og enda bedre løsninger for hele Malvik! 

Sammen skal vi skape muligheter for den enkelte innbygger og sikre at det offentlige tar ansvar og gir hjelp og støtte til de som trenger det. 
Vi skal fortsette å jobbe for at det skal være trygt og godt i Malvik, for alle. Trygge og gode skoler, et godt helsevesen og gode omsorgsløsninger for eldre i institusjon, i hjemmebaserte tjeneste og barn i barnehagene.
Sammen skal vi fortsette jobben for at næringslivet skal få bedre rammebetingelser, og at det skapes flere nye arbeidsplasser i Malvik.

Jeg er både takknemlig og ydmyk over at et enstemmig Malvik Høyre har valgt meg som ordførerkandidat, og gleder meg til å fortsette det politiske arbeidet i kommunen.

Takknemlig er jeg også ovenfor Nominasjonskomiteen, som enstemmig innstilte meg til å stå øverst på Malvik Høyre sin liste til kommunevalget 2019. 
Nominasjonskomiteen er godt i gang med å bygge opp det laget, som skal gjøre nettopp Malvik Høyre rustet til å overta den politiske styringen av kommunen. 

En nominasjonskomité har ikke alltid er den enkleste oppgaven, da vi alle sammen har meninger, innspill og er på ulike ståsted i livet. 

Men dere skal vite, at jeg har stor respekt for den jobben som gjøres.

Vår viktigste ressurs, er nettopp menneskene som ønsker å bidrar med sin innsats, og jeg håper både Nominasjonskomiteen og nominasjonsmøtet den 22. november, legger vekt på både erfaring, kompetanse, demografi og samarbeidsevner, når dette laget nå skal bygges. 

Jeg er overbevist om at  jo større mangfoldet vårt er, desto bedre politikk får vi.

Kjære Høyrevenner

Nå skal jeg bli til vi, meg skal bli til oss og mitt skal bli til vårt. Ikke minst så skal vår fantastiske kommune bli en JA - kommune!

Takk for tilliten, takk!

Nominasjonsmøte for valg av Malvik Høyre sine kommunestyrerepresentanter for perioden 2019 - 2023 vil avholdes den 22. november.