Fokus på næringslivet

Fredag gjestet stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth, Malvik. Fokus for besøket var næringslivet. Vår gruppeleder, Eva Lundemo Fosmo deltok på vegne av Malvik Høyre.


I Malvik har et bredt spekter av bedrifter, og Lundemo Fosmo er alltid stolt over å vise frem den flotte kommunen vår.

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth syntes det viktig å være ute å besøke bedrifter. Dette for å se hvordan vi politisk kan legge til rette for at det skapes flere nye jobber. Denne gangen gikk besøket til Autosenteret på Sveberg, Riis Bilglass og vi var å så på det planlagte næringsområdet Storsand-Vulu Østre.

Malvik Høyre jobber for å kunne bygge opp under all vekst i næringslivet, og mener at vi da må være i forkant av utviklingen fra kommunens side. Derfor tenker vi i Malvik Høyre at det er viktig å legge vekt på å ha nok ferdig regulert næringsareal tilgjengelig til enhver tid.

Bedrifter har ulike behov. Noen har behov for tydelig profilering og gode parkeringsmuligheter, andre trenger skjermede areal med god adkomst til E6. Andre trenger små areal eller bare kontorlokaler.

For Høyre er det viktig å satse på kunnskap og kompetanse. Næringslivet er i omstilling, og som arbeidstaker må du også få bedre muligheter for kompetansepåfyll. Utbygging av infrastruktur, for eksempel E6 er også viktig for å skape mer. 

Malvik Høyre jobber for at tilrettelegging ikke bare gjøres for at eksisterende bedrifter skal velge å flytte til Malvik, men for at nye ideer skal skapes her, nye lokale ressurser skal utvinnes og nyttes, bedrifter skal grundes og eksisterende skal få videreutvikle seg der de er og/eller på nye og mere egnede områder i kommunen.

Holm Lønseth er tydelig på at det er avgjørende å ha tilgang på areal for å skape arbeidsplasser. Derfor syntes hun det var veldig spennende å se det nye næringsområdet på Sveberg og ikke minst det nye området, Storsand-Vulu Østre.

Hun er tydelig på at kommunene må få bestemme mest mulig selv, og at fremsynte planer fra kommuner, om å utvide næringsarealet, bør tas i mot med åpne armer.

Ikke minst syntes Holm Lønseth det er spennende å snakke med bedrifter som har ansatt flere under krisen. Autosenteret er et godt eksempel på dette. Mange har vært gjennom en krevde periode i koronatiden, og mange står uten jobb. For Høyre er det viktig at vi må skape mer, og inkludere flere.