Foreslår at siste termin i 2017, ikke skal kreves inn

Vi i Malvik Høyre mener det er rett at skattebetalerne ja, nettopp du som innbyggerne i Malvik kommune skal merke den økte skatteinngangen kommunen har hatt i 2016.

I følge rådmannen i Malvik kommune har skatteinngangen til kommunen økte med hele 40,8 millioner kroner fra 2015 til 2016.

Dette mener vi i Malvik Høyre er regjeringens fortjeneste, og ikke minst er det innbyggerne i Malvik – nettopp dere skattebetalere sin fortjeneste. 

En god kommuneøkonomi vil selvfølgelig gagne innbyggerne, og det vil bidra til at Malvik kommune blir en enda bedre kommune både bo og jobbe i. 

I følge KS (Kommunenes sentralforbund) er det viktig å være klar over at denne merskatteveksten Malvik kommune hadde i 2016, ga ekstra inntekt bare for året 2016. Dette vil i liten grad påvirke nivået på forventede skatteinntekter i 2017 og årene fremover.

Malvik Høyre har et klart mål om at Malvik kommune skal ha en forutsigbar økonomi og vi har programfestet at vi har til ambisjon å avvikle eiendomsskatten når økonomien tilsier at dette er forsvarlig. 

Da KS mener tilsvarende merskattevekst ikke kan forventes fremover, anser vi i Malvik Høyre det ville vært direkte uansvarlig, på bakgrunn av regnskapet for 2016, og skulle foreslå en avvikling av eiendomsskatten i Malvik kommune på dette tidspunktet.

Men vi syntes uansett innbyggerne - ja, nettopp du som skattebetaler i kommunen skal få en aldri så liten ekstragevinst av denne økte skatteinngangen, og vil derfor foreslå følgende i dagens Formannskap, den 6. juni 2017:

- Eiendomsskatten siste termin i 2017 skal ikke kreves inn.


Vi håper selvfølgelig at et enstemmig Formannskap støtter dette forslaget, og selv om det ikke er en avvikling av det omtaler som en usosial skatt, håper vi innbyggerne ser på dette som en aldri så liten påskjønnelse.