Frivillighetsmillionen

Formålet med denne ordningen er å gi tilskudd til aktivitet i regi av frivillige organisasjoner.

Potten skal utlyses og tildeles prosjekter som arrangerer og utvikler eksisterende arrangementer, og som skaper nye aktiviteter og samarbeid mellom organisasjoner, frivilligheten og offentlige aktører.

Malvik Høyre ønsker å bruke deler av fjordårets overskudd til å opprette et slikt fond. Vi foreslår at 1 million gis i tilskudd til aktivitet i regi av frivillige organisasjoner, og vi i ber rådmannen utarbeide forslag til konkrete kriterier for tildeling av «Frivillighetsmillionen».