Gledelige utsikter til løsning for Foldsjøen

Vi i Malvik Høyre er glade for at det nå går mot en løsning på å bevare vannspeilet på Foldsjøen.

I innkallingen til møte i formannskapet 16. januar legger Rådmannen frem sak om at kommunen overtar eierskapet til Foldsjøen.

Malvik Høyre har allerede siden mai 2017 da saken var oppe til behandling i kommunestyret vært tydelige på at vi ønsket en løsning der kommunen tar ansvaret for å bevare denne perlen til glede for kommunens innbyggere også i fremtiden.

I april 2018 fremmet gruppeleder Eva Lundemo på vegne av Malvik Høyre en interpellasjon om at kommunen tar over vassdragsanlegget "Dam Foldsjøen" på bakgrunn av at Norges vassdrags- og energidirektorat hadde gitt grønt lys til nedtapping med bortimot 5 meter.

Det er derfor med stor glede at vi registrerer at rådmannen nå har fremforhandlet en avtale med AS Meraker Brug om overtakelse av eierskapet til Foldsjøen slik at den kan fremstå som en perle, også i fremtiden.