Gode innspill på temaet - minoritetsvelgere og demokrati

Denne uken har vi hatt besøk av Sør-Trøndelag Høyre sin tredje kandidat til stortingsvalget, Guro Angell Gimse.

Hun og Malvik Høyre ønsket alle innbyggerne med minoritetsbakgrunn hjertelig velkommen til en uforpliktende samtale med tema minoritetsvelgere og demokrati.  


Høyre er opptatt av å snakke om politikk som opptar folks hverdag, nemlig skole, arbeid, velferd og valgfrihet.

Vi i Høyre ønsker å vite hva nettopp du med minoritetsbakgrunn er opptatt av. Skal vi som folkevalgte kunne snakke på vegne av en minoritet, må vi vite hva dere med minoritetsbakgrunn faktisk mener.

Statistisk sentralbyrås valgundersøkelse «Innvandrere og stortingsvalget 2013» viser at Høyre vokste markant blant velgere med innvandrerbakgrunn fra både Afrika, Asia og Latin-Amerika. 

Demokrati innebærer at innbyggerne skal kunne påvirke de politiske beslutninger som angår dem selv, og innbyggerne med en minoritetsbakgrunn er nok lite synlige i maktrelasjoner i samfunnet generelt, og har kun oppnådd et begrenset antall formelle maktposisjoner.

Ut fra deltakelse- og maktperspektiver er det betimelig å spørre i hvilken grad de med minoritetsbakgrunn og deres organisasjoner har innflytelse på saker som direkte angår dem. Innflytelse kan oppnås både ved at innbyggere med minoritetsbakgrunn selv mobiliserer og stiller krav, og ved at myndighetene åpner opp for denne gruppens deltakelse og representasjon.

Dette ønsker vi i Høyre å sette fokus på, og inviterte derfor til en kveld med tema minoritetsbakgrunn og demokrati. Vi valgte å kalle møtet, som var på Hommelvik Bibliotek, for «La meg snakke!».

For Guro Angell Gimse og resten av oss i Høyre er det viktig å la nettopp alle velgergruppene få komme til ordet.

I løpet av møtet fikk vi mange gode innspill på hvordan vi kan gjøre ting både bedre og enklere for innbyggere med minioritetsbakgrunn. Dette er innspill og ikke minst lærdom vi vil ta med oss i det videre politiske arbeidet.