Flere får gratis kjernetid i barnehage

Barnehagen er for mange en viktig start på en god barndom. Vi må legge til rette for at ingen velger bort barnehagen av økonomiske årsaker.

Ordningen med gratis kjernetid i barnehagen ble gjeldende alt den 1. august 2015, og var da for alle barn på fire eller fem år i familier med lav inntekt. Disse barna fikk da rett til 20 timer i uken med gratis barnehage. I 2016 ble ordningen utvidet til å gjelde også treåringer og barn med utsatt skolestart. 

Fra 1. august nå i 2018, har inntektsgrensen økt fra 450 000 til 533 500 kroner. Gratis kjernetid gjelder nå for alle husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. 

Det er også slik at foreldre lenger ikke skal betale mer enn 6 % av inntekten til en barnehageplass. Dette er en minimumsordning og kommunene står fritt til å sette denne prosentsatsen enda lavere, eller sette maksprisen lavere enn den nasjonale satsen som for 2018 er 2910 kroner.  

Barnehagen er for mange en viktig start på en god barndom. Vi må legge til rette for at ingen velger bort barnehagen av økonomiske årsaker. Vi mener barnehagen også er en viktig arena for integrering og tidlig innsats. Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, sikrer nettopp at barnehagen er tilgjengelig for alle.

I Malvik var det i barnehageåret 2017/18 hele 44 familier og 59 barn som søkte, og fikk redusert betaling og gratis kjernetid.

I 2016 ble kommunenes rammetilskudd økt med 10 millioner kroner slik at kommunene kan drive aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid. Denne bevilgningen ble videreført i både 2017 og 2018. 

Det er kommunens ansvar å informere familier om disse ordningene. En SSB-rapporten viser dessverre at det er for få familier som kjenner til ordningene med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Vi har en liten bekymring over at det er foreldre som allerede sliter med å få økonomien til å gå opp, som i tillegg betaler mer enn de har rett til for å ha barna sine i barnehage. Det hjelper ikke at vi har gode ordninger for billigere barnehage, hvis ingen vet om ordningene.

Vi i Malvik Høyre syntes det er flott at inntektsgrensen nå er øker til 533 500 kroner, noe som innebærer at om lag 6 600 flere barn her i landet får rett til gratis kjernetid. Vi håper dette er kjent blant innbyggerne i Malvik, og at det vil bidra til at noen ikke trenger å velg bort barnehage av økonomiske årsaker.