Hall på Vikhammer

Vi i Malvik Høyre mener basisferdigheter er svært grunnleggende for alle typer idretter, og også andre typer aktiviteter.

Basisferdigheter bidrar til å fremme folkehelsen på en god måte. 

En basishall/flerbrukshall vil være en idrettshall tilrettelagt spesielt med tanke på basisøvelser som alle idretter vil ha nytte av. 

For oss er det viktig å både tenke helhet og langsiktig når vi skal bygge noe for innbyggernes penger.

Vi anser det derfor klokt og samfunnsnyttig å planlegge en basishall i sammenheng med bygging av ny Vikhammer skole.

Idrettens behov for tilrettelegging for trening og konkurranser må legges til grunn for konseptet for den aktuelle hallen. 

Men også behov og funksjoner for allmenn fysisk aktivitet og idrettslek er en viktig premiss. I tillegg må behovet for utenomidrettslige funksjoner vurderes.

I kommunestyret den 18. desember 2018 foreslo vi å innarbeide bygging av basishall i prosjektet ny ungdomsskole på Vikhammer. Det skulle innarbeides 10 millioner i økonomiplan for 2019 og 30 millioner i 2020.

Dette ønsker dessverre ikke flertallet og deres venner, og forslaget ble nedstemt.