Hva er viktig for deg – pasientens helsetjeneste

Leserinnlegg av Ingvill Dalseg, jordmor og kandidat på Stortingslisten for Høyre i Sør-Trøndelag og vår gruppeleder Eva Lundemo.

For oss i Høyre er pasienten viktigst, ikke systemet. Vi hører på hva pasientene og deres pårørende forteller oss, og lager behandlingsforløp deretter. Høyre bygger behandlingsapparatet opp rundt pasienten – vi prøver ikke å presse pasienten inn i et behandlingssystem som passer best for direktørene. 

Å få hjelp når man trenger det, er helt essensielt for oss alle. Å få hjelp raskt når legen ringer med svar på en biopsi, er helt avgjørende, for at vi skal føle oss ivaretatt. Det var historiene vi fikk høre fra kreftpasientene og deres pårørende som gjorde at helseministeren raskt fikk på plass et pakkeforløp for kreftbehandling. Historiene handlet om redsel og usikkerhet i møte med helsetjenesten ved mistanke om kreft. Tidligere måtte man forholde seg til mange ulike personer blant helsepersonellet og gjenta sykdomshistorien sin gang på gang. Samtidig som vi vet at dårlig koordinering av ulike medisinske tiltak, økte dødsrisikoen. 

Høyre har innført pakkeforløp for kreft for å gi forutsigbarhet, bedre informasjon og god medvirkning når du har blitt syk. Nå vil vi ha pakkeforløp for flere sykdommer, slik at flere pasienter kan få kortere ventetid og trygg behandling. Det blir egne pakkeforløp for psykisk helse og rus, og for pasienter med utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser.

Og når behandlingen er over, betyr ikke det at alt er som før. Derfor vil Høyre innføre en ny type pakkeforløp – «pakkeforløp hjem». Et oppfølgingstilbud hvor vi følger deg og din livssituasjon etter endt sykehusbehandling. I første omgang tilbys dette til kreftpasienter og deres pårørende. Vi skal se hele mennesket i hele livet – i pasientens helsetjeneste, og da må vi ikke miste dem av syne, etter at de har forlatt sykehusene.

Høyre arbeider hele tiden med å forbedre pasientens helsetjeneste. En helsetjeneste hvor ingen beslutninger om deg, tas uten deg. Høyre gir 10 helseløfter til brukerne, 10 løfter for å skape en bedre oppfølging når sykdommen først rammer deg eller noen av dine. Foruten flere pakkeforløp, vil vi at ventetiden skal ytterligere ned, innføre «én innbygger, én journal», vi vil utvide fritt behandlingsvalg og styrke pasient- bruker- og pårørende-organisasjonene økonomisk. Kvaliteten på tjenestene vil vi sikre ved større åpenhet om kvaliteten og vi vil etablere en undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser i helsetjenesten.     

Høyre vil også ha en mer verdig rusomsorg og bekjempe avhengighet. Høyres mål er at ingen skal dø av overdose. Vi vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, igjennom å prioritere det som har størst effekt. Høyre vil fortsatt prioritere psykisk helse som en av våre viktigste satsinger. God psykisk helse er viktig for god livskvalitet. Derfor må innsatsen settes inn tidligst mulig, før problemene vokser seg for store. Vi vil de neste årene bruke nesten en halv milliard mer i året, ved å gjennomføre opptrappingsplan på rusfeltet og legge frem en økonomisk forpliktende plan for barn og unges psykiske helse.

Høyre hører på hva pasientene forteller oss og bygger pasientens helsetjeneste deretter.