Hva skjer med Mostadmark?

Kampen for å bevare Mostadmark Barnehage vant dessverre ikke frem, da det politiske flertallet i kommunen ikke mente dette kunne prioriteres. 
Kan virke som også vedtaket om å fremme tiltak og arbeide med en tiltaksplan for videre utvikling av lokalsamfunnet, heller ikke er blitt prioritert.
Gruppeleder i Malvik Høyre, Eva Lundemo har tatt tak i saken og har sendt følgende forespørsel til ordføreren.

Ordfører

I kommunestyremøte den 4. april 2016 valgte det politiske flertallet i kommunen, å avvikle barnehagen i Mostadmark. 
I vedtaket står det at barn og ansatte i Mostadmark barnehage flyttes til Sandfjæra barnehage når Sandfjæra barnehage er i drift høst 2016. 
Dette er ingen omkamp for barnehagen i Mostadmark, da barn og ansatte ved Mostadmark Barnehage nå er flyttet til Sandfjæra barnehage.

Det er nå over seks måneder siden representanten, og leder i Utvalg for oppvekst og kultur, Trond Hoseth fra Arbeiderpartiet sto på talerstolen i kommunestyret og sa det var beklagelig at det ble slik, at det politiske flertallet ikke lengre kunne lukke øynene for realitetene. 
Representanten Hoseth stilte derfor, på vegne av flertallet forslag om å avvikle barnehagen i Mostadmark. 
I tillegg ble det vedtatt at Formannskapet skulle sette ned et tverrpolitisk utvalg for å drøfte og fremme tiltak for videre utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark. Formannskapet skulle fastsette mandat og tidsfrist for dette utvalgets arbeid og representant fra Mostadmark skal inngå i utvalget. Rådmannen skulle i samarbeid med ovennevnte utvalg, legge fram en tiltaksplan for å stimulere til utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark. I arbeidet med en slik tiltaksplan ble det vedtatt at rådmannen skulle høre innbyggerne i Mostadmark om hvilke tiltak innbyggerne selv mente kunne bidra til å gjøre lokalsamfunnet mer attraktivt.

Som medlem i Formannskap har jeg ikke registrert at det har vært gjort noe for å følge opp dette vedtaket, da utover å flytte barn og ansatte til Hommelvik. 

Jeg ber derfor Ordføreren redegjøre for kommunestyret hvordan arbeidet har vært med å følge opp kommunestyrets vedtaket fra 4. april 2016.

Malvik, 8. oktober 2016

Eva Lundemo