Hvem blir med videre?

Det knytter seg alltid spenning til nominasjoner foran valg. Og vi kan nå gi svar på hvilke av våre sittende representanter som har stilt seg til disposisjon for nominasjonskomitéen for perioden 2019 - 2023.

Komitéen sendte 15. mars ut brev til de sittende representantene og vararepresentantene med spørsmål om de ønsket å stille seg til disposisjon for neste periode. Her er en oversikt over de svar vi har fått inn:


Gruppeleder Eva Lundemo Ønsker å fortsette
Nestleder gruppen Morten Olafsen Ønsker ikke å fortsette
Representant Vigdis Marthinsen Ønsker å fortsette
Representant Brit Aune Ønsker ikke å fortsette
Representant Anders Frost Ønsker å fortsette
Vara Håvard Renanger Ønsker å fortsette
Vara Siri Frost Sterri Ønsker ikke å fortsette
Vara Jon Berge Rasmussen  Ønsker ikke å fortsette
Vara Eivind Engan  Ønsker ikke å fortsette
Vara Erling Magne Foss Ønsker å fortsette
Vara Anita Fredriksen Ønsker ikke å fortsette

Det legges opp til en delt nominasjon der vår ordførerkandidat velges i et eget møte mandag 10. september. Resten av listen velges på nominasjonsmøte torsdag 22. november.

Nominasjonskomitéen har fått mange forslag på gode kandidater og er i full gang med å kontakte disse. Har du et forslag på en god kandidat kan komitéen kontaktes på nominasjon@malvikhoyre.no.


Halvard Dahle

Leder Nominasjonskomitéen