Interpellasjon om anken i mobbesaken

Gruppeleder i Malvik Høyre, Eva Lundemo,  har sendt inn en interpellasjon til ordfører Ingrid Aune i forbindelse med formannskapets vedtak om å anke dommen fra tingretten.

Ordfører

ÅPEN - NYSKAPENDE - SAMHANDLENDE

På kommunens hjemmeside står det: «Organisasjonen skal gjenspeile samfunnets mangfold, og i bunnen av dette ligger verdiene Åpen-Nyskapende -Samhandlende. Malvik kommune omfatter i denne sammenheng både folkevalgte, rådmann og alle ansatte.» Viktige verdier, hvis dem blir etterlevd. Men overhode ikke av noe verdi, hvis det bare er ord. Mitt spørsmål til ordføreren er: Mener ordføreren at den omtalte ankesaken i forbindelse med Sør-Trøndelags dom av 25. november 2015, sak 15-036958TVI-STRO er håndtert i tråd med åpen, nyskapende og samhandlende? Jeg mener ankespørsmålet nå skal behandles i kommunens øverste organ, nettopp kommunestyret. Jeg stiller derfor følgende forslag til vedtak i kommunestyret 25.01.2016: Kommunestyret i Malvik Kommune vedtar å trekke anken i sak, Sør-Trøndelags dom av 25. november 2015 (sak 15-036958TVI-STRO) med umiddelbar virkning.

Malvik kommune 03.01.16

Eva Lundemo

Malvik Høyre