Jeg vil at Malvik skal få «grønt» på frivillighet!

Frivillighet Norge utfordrer politikerne, spesielt i disse dagene, til å løfte frivilligheten inn i valgkampen.

For meg er en av de viktigste bærebjelken i vårt lokalsamfunn frivillighet. Det gjelder også i høyeste grad vår kommune. Alle frivillige lag og foreninger skal gis gode rammevilkår for å fortsette sitt viktige arbeid som en bærebjelke i lokalsamfunnet. 

Kart over kommunal frivillighetspolitikk

 Frivillighet Norge har laget og oppdaterer jevnlig en nasjonal oversikt, over de kommuner som har en vedtatt frivillighetspolitikk. Dette er den eneste samlede oversikten over kommuner som har vedtatt en frivillighetspolitikk, og kommuner som er i prosess. 

I 2017 ble det innført et kart som viste at kun 41 kommuner i Norge hadde en frivillighetspolitikk. Nå i juli 2019 har 64 kommuner en kommunal frivillighetspolitikk, men dette er kun en økning fra 12% til 14,7%. 

Blant kommunene i Trøndelag er det bare åtte, Trondheim, Klæbu, Levanger, Meldal og Røros, som har en slik frivillighetspolitikk, i følge Frivillighet Norge sin oversikt.

 Malvik har dessverre fått fargen «Rød», noe som tilsier at kommunene ikke har en frivillighetspolitikk, og Frivillighet Norge er heller ikke kjent med at kommunen har utarbeidet, eller er i prosess med å lage en frivillighetspolitikk.


 Limet i lokalsamfunnet

 Jeg er helt enig med Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen når han sier at frivilligheten er limet i lokalsamfunnet og bidrar til aktivitet og bedre folkehelse, og at han syntes det er synd at ikke flere kommuner strukturerer arbeidet med bredden av frivilligheten.

For meg, og mitt parti, er det viktig at alle frivillige lag og foreninger skal gis gode rammevilkår for å fortsette sitt viktige arbeid som en bærebjelke nettopp i lokalsamfunnet vårt.

 

På den politiske agendaen

 For å lykkes med det, må frivillighet settes på den politiske agendaen.  Sammen med Malvik Høyre vil jeg samarbeide med og tilrettelegge for kulturgründere i kommunen og stimulere frivillighets-og dugnadsånden i lokalsamfunnet. Kommunens tilskuddsordninger skal oppleves som både rettferdig og transparent. I samråd med frivilligheten vil vi opprette en lokal møteplass for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige, som genererer og inspirerer til ytterligere frivillig innsats. 

Deltakelse i kulturlivet og i frivillige organisasjoner gir adgang til viktige møteplasser som bidrar til å bygge tillit, vennskap og innflytelse, uavhengig av foreldrenes økonomi. Mange kultur- og fritidsaktiviteter har en høy inngangspris, noe som bidrar til å ekskludere enkelte grupper fra å delta på disse arenaene. Her må de gode kreftene som er rundt hvert enkelt barn gjøre en felles innsats med å bygge broer inn i kultur- og fritidsaktiviteter, slik at alle barn og unge kan få oppleve mestring, trivsel og fellesskap sammen med andre.

 

Opprette den kommunale frivillighetssentralen

 Malvik Høyre vil opprette den kommunale frivillighetssentralen i Malvik igjen. Vi har mange ildsjeler og ressurspersoner som gjerne vil bidra til å glede andre, men det må settes i et system. Offentlig (kommunale) og private må ha et sted å melde sin interesse for å bidra, eller for å få bistand. 

Eksempler på dette kan være eldre som kan komme i klasserommet og fortelle barna om hvordan det er å bli gammel, og hvordan det var å leve i gamle dager, og både vise og lære om tradisjonelle håndverks teknikker som holder på å dø ut med generasjonene, innen tradisjonelt håndarbeid, trearbeider, metallsløyd, og annet.

 Hva med å innføre besøksvenner, som ha fokus på blant annet hygge og kos med tradisjonell sang og musikk. Lesestund for barn og eldre som ikke kan lese selv, leksehjelp, reserve besteforeldre; ja, listen er ikke uttømmende. 

 Vi ønsker å etablere en sentral for utlån og gjenbruk av brukt sportsutstyr. Dette er bra for miljøet, det er inkluderende for alle i nabolaget, og det gir alle en bedre mulighet til å delta i aktiviteter uavhengig av familiens økonomi.  

 Vi må ta en gjennomgang av den kommunale støtten til frivillige lag og foreninger, i forhold til størrelsen. Tradisjonelt sett har den kommunale støtten stort sett vært lik den husleien korps, kor og andre lag har betalt til kommunen for å bruke kommunale bygg til øvinger og aktiviteter. Over tid har husleien økt i takt med prisstigningen, mens den kommunale støtten har stått stille. Vi i Malvik Høyre ønsker en gjennomgang av dette.

 Som sagt; en av de viktigste bærebjelken i vårt lokalsamfunn er nettopp frivillighet. Det gjelder også i høyeste grad vår kommune. 

 Alle frivillige lag og foreninger skal gis gode rammevilkår for å fortsette sitt viktige arbeid som en bærebjelke i lokalsamfunnet. For å lykkes med det må frivillighet settes på den politiske agendaen, og det skal Malvik Høyre og jeg gjøre, hvis velgerne gir oss sin tillit ved valget den 9. september.

 

Eva Lundemo

Ordførerkandidat
Malvik Høyre