Kommunen kunne spart 27 millioner

Før behandling i kommunestyret hadde Høyres medlem i utvalg for oppvekst og kultur, Vigdis M.P. Marthinsen hentet inn tall som viste at kommunen kunne spart 27 millioner kroner over 30 år, ved å la private bygge ny barnehage på Vikhammer.

Vigdis M.P. Marthinsen fra Malvik Høyre etterspurte kostnadene for kapitaltilskuddet kommunen gir til private utbyggere av barnehager. Da saken ble diskutert i Utvalg for oppvekst og kultur og i formannskapet ble det lagt frem tall som tydet på at det er billigere med en kommunal utbygging og drift av den planlagte barnehagen på Vikhammer. 

– Det som ble lagt frem fra rådmannen ga meg ikke en klar og tydelig oversikt. Derfor har jeg hentet tall fra private Trygge barnehager, og den oversikten gir et helt annet bilde av kostnadene som kommunen vil få dersom det overlates til en privat aktør å bygge den nye barnehagen, sa Vigdis M.P. Marthinsen.

Mye å spare

– Den store forskjellen i kostnadene er på kapitaltilskuddet som skal dekke renter og avdrag på byggekostnadene. Fra Trygge barnehager har jeg fått tall som viser at det de fire første årene blir omtrent samme kostnad for kommunen om de bygger selv eller overlater til private å bygge. Men vi bygger jo ikke skoler og barnehager for bare fire år. Med en investering på 50 millioner for å bygge en barnehage med 106 plasser vil det være mye å spare for kommunen ved å velge en privat utbygger. Ser vi kapitalkostnadene over en periode på 30 år, med 1,7 prosent rente, vil tilskuddet fra kommunen til privat utbygger reduseres fra det femte året, mens kapitalkostnadene for kommunen er fast på 2,1 millioner kroner hvert år, sa Vigdis M.P. Marthinsen.

–Det regnestykket viser at de kommunale kapitalkostnadene utgjør 63 millioner kroner over 30 år, mens tilskuddet fra kommunen til privat utbygger for samme periode vil være 35,7 millioner kroner. Det betyr at det vil koste kommunen 27,3 millioner mindre å la private bygge barnehagen på Vikhammer, hevdet Vigdis M.P. Marthinsen, som i kommunestyret den 12.12.2016 fremmet endringsforslag om at ny barnehage på Vikhammer skal bygges og drives av private. 

Forslaget fikk dessverre bare 13 stemmer og til tross for tallenes tale, ble det vedtatt at ny barnehage på Vikhammer skal realiseres i kommunal regi.


Deler av tekst er hentet fra Malvik Bladet 10.12.16