Ekstra koronatiltak for både næringsliv og innbyggere

Mandag skal kommunestyret vedta tiltak for økt aktivitet og reduserte kostnader, i forbindelse med korona, for innbyggere og næringsliv i Malvik kommune.

Tiltakene som har vært innført for å begrense spredningen av Covid-19 har ført til en betydelig økning i antall arbeidsledige/permitterte også i Malvik kommune. Dersom tiltakene blir langvarige, vil det kunne føre til konkurser og nedleggelse av næring i Malvik kommune som følge av at markedet på kort tid har forsvunnet. Malvik Høyre mener de tiltak rådmannen har kommet med, er gode, men dessverre ikke tilstrekkelig. Fritz Bade, vil på vegne av Malvik Høyre, komme til å foreslå følgende tiltak:

  • Forfall på 1.termin av eiendomsskatt 2020 flyttes fra 20. april, til 30. mai 2020.
  • 2. termin av eiendomsskatt 2020, halveres. Dette finansieres med bruk av disposisjonsfond.
  • Forfallstidspunktene for eiendomsskatt og kommunale gebyrer endres for næringseiendommer for 2020; Forfall for 2. termin settes til 31.08.20, 3. termin settes til 31.10.20 og 4. termin settes til 30.11.20.
  • Der det er mulig skal Malvik Kommune ikke avbestille egne arrangementer, men flytte dem i tid. Vi tar sikte på å re-bestille arrangementer som må avlyses grunnet koronasituasjonen. Booke inn arrangement frem i tid der vi vet vi skal arrangere noe for å sikre aktører trafikk.
  • Malvik Kommune bevilger Kr. 100 000.- i midler til kommunale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket. Kurs i blant annet kortreist mat, produktutvikling og lignende innen landbruket. Finansieres med bruk av disposisjonsfond.
  • Malvik Kommune bevilger Kr. 100 000.- til å tilby digitale kurs/kompetansehevning som sikrer at frilansere, selvstendig næringsdrivende og andre grupper kan styrke sin kompetanse i ei tid med lite oppdrag. Finansieres med bruk av disposisjonsfond.