Kulturministeren besøker Malvik

Kulturminister, Linda Hofstad Helleland vil førstkommende lørdag, den 29. juli besøke Malvik.

Malvik Høyre har invitert Kulturministeren til Malvik Kommune, for å gå turen på den fantastisk flotte Malvikstien.

Det er derfor en glede å kunne fortelle at hun i en travel ministerhverdag, har takket ja og vil ankomme Malvik førstkommende lørdag den 29. juli, klokken 13:00.

Malvikstien åpnet den 15. Juni i 2016, og går mellom Nygården og Flatholmen her i Malvik kommune. For oss i Malvik Høyre er det viktig at også Kulturministeren vet om Malvik kommune, og ikke minst er det viktig for oss å vise frem vår flotte kommune, som vi er veldig stolte av.

Vi i Malvik Høyre har også fått med oss Knut Erling Flataker, daglig leder i Trondheimsregionens Friluftsråd med på turen.

Trondheimsregionens Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for friluftssektoren i Trondheimsregionen bestående av kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim.

Friluftsrådets oppgave er, i samarbeid med fylkesfriluftsnemnd, kommuner og andre interesserte å arbeide for både sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv. Friluftsrådet skal også arbeide for større forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.

Daglig leder i Trondheimsregionens Friluftsråd, Knut Erling Flataker har vært ansatt siden 2007 og har både bred og lang erfaring fra friluftsarbeid. Ikke minst, han er bosatt i vår flotte kommune, Malvik.

Malvikstien er ca 2,4 km lang og ideen bak stien er tenkt som en del av en regional kyststi mellom Trondheim og Stjørdal. Stien er et viktig prosjekt i kommunes arbeid med folkehelse, for gjennom folkehelseundersøkelsen LEV VEL hadde innbyggeren i Malvik allerede i 2010, gitt tilbakemeldinger om at tilgang til sjøen og marka var viktige kvaliteter for et godt liv i kommunen. Dette, og utnyttelsen av det gamle, nedlagte jernbanesporet var utgangspunktet for planleggingen av Malvikstien.

Etter planen vil vi starte turen ved starten på Hommelviksiden, klokken 13:00 og gå til Muruvik.

Det vil bli noen stopp underveis på turen, som for eksempel minnesmerket etter togulykken i 1940. Meget mulig vi også vil møte ulike innbyggere i løpet av turen.

Mange aktører har vært viktige for det ferdige resultatet av Malvikstien, både eksterne og interne samarbeidspartnere. Jernbaneverket, som har frigitt området for bruk, og Miljødirektoratet, som har bidratt med 2,5 millioner kroner til gjennomføringen av prosjektet.. I tillegg har mange andre også vært med i hele eller deler av prosessen; Statens  Vegvesen, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør - og Nord- Trøndelag, Senter for helsefremmende forskning (NTNU), Brødrene Halle AS, Asplan Viak, Skogskaran, Historielaget Hommelviks Venner, velforeninger i området, Hommelvik skole, Hommelvik ungdomsskole, Harald Sveian (NGU), Roy Høgstad i Trønderbataljonen for geocachere i Midt-Norge, brukerutvalg, ungdomsråd og alle som har vist interesse og engasjement. 

Miljødirektoratet har også sørget for at turområdet er varig statlig sikret. Det betyr at Malvikstien forblir et tilgjengelig friluftslivsområde for befolkningen. Det er mange ulike måter å tilrettelegge på. I Malvik har det vært fokus på å tilrettelegge for at flest mulig av innbyggerne skal kunne bruke områdene, og stien er derfor universell utforming. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bidratt med stimuleringsmidler som skal sikre at universell utforming prioriteres i plan- og beslutningsprosesser i Malvikstiprosjektet, og at kunnskapen om universell utforming styrkes i kommunens egen organisasjon.

Langs stien er det benker, griller, turskilt og kultur, natur- og historisk formidling. I tillegg til rekreasjon og trim vil turvegen derfor gi opplevelser også knyttet til natur og kulturhistorie.

Malvik Kommune har samarbeidet med NTNU Senter for helsefremmende forskning. Dette har resultert i at Malvikstien har fått en rolle i det europeiske folkehelseprosjektet Horisont 2020 – INHERIT.

I sommer ble det klart at Malvikstien er valgt ut som et eksempel på «beste praksis» innen folkehelse. Dette sammen med elleve andre tiltak i Europa. Tiltakene skal nå evalueres nærmere i samarbeid med et internasjonalt faglig nettverk.

Allerede før den offisielle åpningen var stien flittig brukt. Gjennom å telle hvor mange som bruker stien, viste det seg at det var om lag 1500 ukentlig passeringer allerede den første sommeren. Det er nå registrert omlag 80 000 passeringer totalt på Malvikstien.

Statistikken viser at det naturlig nok er størst utfart i helgene, da med et snitt på hele 233 passeringer hver dag og på ukedagene er det et snitt på 148 passeringer hver eneste dag.

Malvikstien ender opp på Flatholman, og her vil Kulturministeren få se et svært populært og høyt skattet friluftsområde, med det flotte svaberglandskapet, som brukes hele året av kommunens innbyggere.

Beregnet ankomst Muruvik, er omlag klokken 14:15 og vi vil der ta en titt på Muruvik Nærmiljøanlegg. Her møter vi Jan Andreas Torvik som har vært meget aktiv i dette prosjektet. Muruvik Nærmiljøanlegg fikk i 2016 kr. 300.000,- i spillemidler. Muruvik Velforening hadde en andelsbrevskampanje i forbindelse med Muruvik Nærmiljøanlegg og ny kunstgressbane. I tillegg har velforeningen hatt loppemarked og andre ulike arrangement for å finansiere anlegget.

Nå i 2017 bevilget Lotteri- og stiftelsestilsynet vel 435.000 kroner i 2017 momskompensasjon til to idrettsanlegg i Malvik. Muruvik kunstgressbane fikk hele kr 240.494,-. De hadde budsjettert med å få 80% refundert, men fikk meget gledelig 100%.

Klokken 14:30 må Kulturminister Linda Hofstad Helleland forlate Malvik, men vi håper hun har hatt en fin tur sammen med både Trondheimsregionens Friluftsråd, innbyggere i Malvik og Malvik Høyre.