Kulturtilbudet skal gjenspeile kommunen vår

Kulturtilbudet i Malvik kommune skal gjenspeile det rike innholdet i kommunen vår. Vi skal styrke og videreutvikle dette. Vi skal tilrettelegge for, og sørge for at kulturen har gode arenaer og øvingsplasser til utøving av sine mangfoldige kunstneriske aktiviteter.  

Alle skal kunne velge å leve sunt 
Vi skal sørge for at idretten har fremtidsrettede idrettsarenaer, som er godt vedlikeholdt. Malvik Høyre vil jobbe for at Malvik kommune, med sin fantastiske beliggenhet blir et regionalt knutepunkt for idretten. Gjennom en tidlig medvirkning og involvering av både kommunale, regionale og nasjonale aktører, i tillegg til en målrettet planlegging, med god og sammenhengende dialog mellom allmennheten, interesseorganisasjoner, parter og berørte myndigheter mener vi at dette skal la seg realisere. 
Samtidig skal vi tilrettelegge for et variert friluftsliv, og bygge infrastruktur slik at alle kommunens innbyggere kan komme seg ut. Alle skal kunne velge å leve sunt.  
Vi mener der er viktig å gi kulturens egne råd og utvalg rett og mulighet til å øve innflytelse på kommunens politikere.  
Regional Is- og Håndballhall 
Sammen med Malvik Høyre vil jeg igangsette arbeidet med å få til en regional Is- og Håndballhall på Svebergområdet.  Vi vet at blant annet ishaller har blitt kraftig nedprioritert i regionen de siste årene og Trondheimsregionen trenger flere isflater og ishaller nå. Med Malvik sin fantastiske beliggenhet, vil dette kunne bli et fantastisk tilskudd til den regionale idretten.
Flerbrukshall/basishall og svømmehall
Vi skal bygge ny idrettshall i Hommelvik, med fokus på fremkommelighet og parkering. Det må samtidig gjøres en vurdering av hvor mye svømmehallen bør rustes opp.   Vi vil bygge flerbrukshall/basishall på Vikhammer, og vi mener det er på høy tid at det bygges en ny kommunal svømmehall på Vikhammer. 
Malvik Høyre mener at dette bør bli en hall som skal gi et tilbud til alle innbyggerne i kommunen, og skal brukes til svømmeundervisning for skolene i Ytre Malvik på dagtid. Det bør vurderes et samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, med tanke på drift og utvidet åpningstid.
Vi skal opprettholde gratis halleie for barn og unge under 19 år i kommunale idrettshaller.  
Ytre Malvik Samfunnshus skal istandsettes og renoveres slik at bygget totalt sett er renovert.  
Kulturskolen 
Vi mener det er på tide å iverksette en gjennomgang av tilbudet i kulturskolen, med tanke på å styrke og bedre tilbudet.  Vi ønsker å gi støtte til private kulturskoler som kan gi et supplerende bedre tilbud enn i den kommunale kulturskolen. Det er likevel viktig at en privat kulturskole ikke gjør at det kommunale tilbudet blir dårligere.  
Friluftsliv 
Når det gjelder friluftsliv, mener vi det er viktig å støtte opp om god og bærekraftig forvaltning i sjø, elver og fiskevann samt jakt/viltressurser i kommunen. 
Vi ønsker også å se friluftsliv opp i mot det arbeidet vi tenker å gjøre opp mot frivilligheten, da både med tanke på frivillighetssentralen, men også i undervisning. 
HER kan du lese om vår politikk på frivillighet. 
Vi ønsker å forlenge Malvikstien fra kommunegrensen på Være helt til kommunegrensen mot Stjørdal, slik at det kan etableres en regional tursti rundt hele Trondheimsfjorden.   
Synes du dette er en god ide – stem Malvik Høyre!
Godt valg!

Eva Lundemo
Ordførerkandidat
Malvik Høyre