Alle fortjener en drømmelærer

Lærerne i Malvik gjør en fantastisk viktig jobb, hver eneste dag – hele året.

For oss i Malvik Høyre er en god skolepolitikken å skape en skole hvor elevene lærer mer, en skole som utjevner sosiale forskjeller og som gir alle elever mulighet til å lykkes.

Vi mener alle elever fortjener en drømmelærer, og alle elever skal møte trygge og gode lærere. En god lærer er aller viktigst for de elevene som trenger skolen og læreren mest. Det er viktig at lærerne har fordypning i de fagene de underviser i. Elever og foreldre skal være sikre på at de møter en trygg og god lærer i klasserommet.

Stortinget har vedtatt kompetansekrav for lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk. Målet er at alle lærere som underviser i disse fagene skal ha fordypning innen 2025.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner oppfordre tidligere i vår, alle lærerne som ønsker det, å søke videreutdanning før fristen gikk ut den 1. mars. Nå er tallene for videreutdanning klare, og rekordmange lærere får nå videreutdanning.

Staten har satt av penger, men har vært tydelig på at det er avhengig av at kommunene ser positivt på å videreutdanne lærerne, da det er kommunene selv som godkjenner søknadene fra lærerne.

Malvik kommune har hatt en prosentvis økning av antall godkjente søknader fra 2017 til 2018 på hele 27%. Dette er en økning vi i Malvik Høyre er godt fornøyd med, og som viser at Malvik har vært fremoverlent også i denne sammenhengen. For til sammenligning er det bare 11 andre kommuner i Trøndelag, som har sendt inn flere søknader enn det Malvik har gjort og da er store kommuner som Trondheim, Stjørdal og Steinkjer inkludert.

Totalt er det i år 19 lærere i Malvikskolen som har søkt om videreutdanning nå i 2018, og i alt 14 har fått sin søknad godkjent. Tallene for hele Trøndelag viser at det totalt har det vært 1000 søknader på videreutdanning for lærere, og at hele 606 av disse er blitt godkjent av de ulike skoleeiere. Dette utgjør en økning fra 2017 til 2018 på 11 % for Trøndelag.

Regjeringen har de siste fire årene hatt en massiv satsing på videreutdanning for lærere, og mener det er viktig å holde trykket oppe også dette året.

Man vet at lærerne har stort utbytte av tilbudet. Nesten alle som har gjennomført videreutdanning sier de har endret undervisningen sin, og syv av ti at de har blitt en bedre lærer.

Vi i Malvik Høyre vil fortsette å jobbe for at lærerne i Malvik skal få fortsette å gjør den fantastisk viktig jobb de gjør, hver eneste dag – hele året.