Leder, Erling M. Foss

For oss i Malvik Høyre, er det viktig at både innbyggerne, næringslivet og de ansatte vet hvem vi er. Ved å presentere våre folkevalgte og tillitsvalgte, tror vi terskelen for å ta kontakt kan bli enda mindre. 

Erling M. Foss har i mange år vært partileder i Malvik Høyre. Han er født i 1955, og bor på Vikhammeråsen sammen med kone og to barn.

Foss ønsker, sammen med resten av Malvik Høyre å endre den politiske kursen i kommunene vår, og han er opptatt av at våre medlemmer får muligheten til å bidra til dette. 

Leder i Malvik Høyre, jobber for at kommunen skal føre en ansvarlig økonomisk politikk, ha en verdig eldreomsorg, gode barnehager og skoler som gir  like muligheter for alle og et sterkt lokalt selvstyre.

Han jobber for at Malvik Høyre skal fortsette å bygge sin politikk, på et fritt samfunn med rom for personlig frihet under ansvar. Han og Malvik Høyre ønsker å utvikle likeverd, solidaritet og toleranse og fremme samarbeid til beste for fellesskapet.

Som leder, er det viktig for han at Malvik Høyre er en frivillig organisasjon som bygger på prinsippet om at makten skal komme nedenfra. Det betyr at kjernen i Malvik Høyres organisasjon er medlemmene – det er her alle aktiviteter og beslutninger har sitt utgangspunkt. 

Han mener den viktigste ressursen i Malvik Høyre, er menneskene som bidrar med sin innsats. Derfor håper han flere vil være med på dugnaden, og bidra til at Høyre får gjennomført nye ideer og bedre løsninger. 

På hjemmesiden til oss i Malvik Høyre, vil du finne vedtatt politikk, aktuelle saken og hvordan du kan kontakte oss med tillitsverv i Malvik Høyre. 

Kontaktinformasjon finner du ved å følge denne linken.