Nominasjonskomiteens i forslag til liste ved valget i 2019

Våre tre på topp! Fritz Olav Bade (3. kandidat), Frank Arne Hammer (2. kandidat) og Eva Lundemo (ordførerkandidat).

Nominasjonskomitéen har nå sluttført sitt arbeid og legger frem sin innstilling på 32 kandidater til Malvik Høyres nominasjonsmøte.

Vi har i vårt arbeid tatt hensyn til erfaring, alder, kjønn, egne ønsker og bosted i kommunen. Komitéen er glade for at vi kan presentere en fyldig liste med dyktige og engasjerte kandidater, som ønsker å gjøre en innsats for kommunens innbyggere.

Vi har i vårt forslag valgt å gi stemmetillegg/ forhåndskumulere de tre øverste plassene. På denne måten mener vi å gi velgerne større innflytelse på listesammensetningen.

Komitéen har bestått av Halvard Dahle (leder), Astrid J. Eggen (sekretær), Ingrid M. Hvidsand, Ronny Farsund, Thormod Haugen, Eivind Engan og Torstein Bjørgum (Malvik Unge Høyre). 

Nominasjonsmøtet finner sted på Bruket Kulturhus, tirsdag 29. januar klokken 19.00. Det vil bli servering av både kaffe og kaker.

Dette vil være en flott anledning, til å både treffe og bli kjent med, andre hyggelige Høyrefolk!

Velkommen!


Halvard Dahle
Leder nominasjonskomitéen
Malvik Høyre


(Listen er vedlagt og kan lastes ned.)