Løsninger for et digitalt samfunn

Mandag 29. juli gjestet digitaliseringsminister Nikolai Astrup og fylkesordførerkandidat Pål Sæther Eiden flotte Malvik.

På en nydelig sommerdag, møtte digitaliseringsministeren, fylkesordførerkandidaten og flere av listekandidater for Malvik Høyre, innbyggerne oppe på Malvik Senter på Sveberg.

 For oss i Malvik Høyre, er det viktig å sikre at kommunen levere de tjenestene innbyggerne trenger, og ikke minst å forenkle byråkratiet for både innbyggere og næringsliv.

Til tross for at det allerede er mange samfunnsoppgaver som er digitalisert og effektivisert, er det mange flere står for tur. Dette angår vår hverdag på alle måter, og regjeringen har tatt dette på største alvor ved å ha en egen minister for dette viktige området. 

 Vi i Malvik Høyre, vil ha gode offentlige tjenester som tilpasser seg innbyggernes og næringslivets behov. Det skal sikres gode velferdstjenester for innbyggerne våre. Offentlig forvaltning skal konsentrere seg mer om kvaliteten på tjenestene enn om å administrere tjenester. 

 Teknologiutviklingen gir fantastiske muligheter. Samtidig stilles vi som samfunn overfor vanskelige valg, og til tider store potensielle utfordringer. Hvis vi ikke makter å omstille oss i takt med teknologiske og økonomiske endringer, risikerer vi muligens arbeidsledighet, utenforskap og sviktende finansiering av velferden.

 Vi må ligge på forkant, og jobbe for at vi til enhver tid har de beste plattformene, og ikke minst at disse blir brukt, både fornuftig og klokt. 

Malvik Høyre har i tillegg programforpliktet seg til å jobbe for at alle kommunens innbyggere skal ha fiberkabel innen perioden.

 For oss i Malvik Høyre, er det viktig at kommunen skal sørge for et bredt spekter av tjenester som er svært viktige for mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Malvik Høyre vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig offentlig sektor som setter det enkelte menneske i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov. 

 Malvik Høyre, deler Høyre sin visjon om et samfunn med muligheter for alle. For å realisere dette, må vi stadig videreutvikle vår politikk i tråd med samfunnsendringene. Malvik Høyre vil endre den politiske kursen i kommunen vår. Vårt mål ved valget i 2019, er i samarbeid med andre partier på borgerlig side, å overta styringen av kommunen.

 Vi håper på din stemme ved valget 9.september, og har stor tro på at vi med å gjennomføre våre forslag, skal gjøre Malvik kommune enda bedre for alle.

 

Godt valg!