Renteøkning - utsiktene og risikobildet for kommunen

Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetutnyttingen synes nå nær et normalt nivå, er begrunnelsen Norges Bank legger til grunn for at renten nå har økt for første gang siden 2011.

Vår gruppeleder og ordførerkandidat, Eva Lundemo mener det er viktig å vurdere både utsiktene og risikobildet for Malvik kommune, og har derfor satt fokus på følgende:

Norges Bank har som kjent hevet styrings-renten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. For første gang på godt over syv år, har renten nå beveget seg oppover.

Analytikere har uttalt at den vil ytterligere øke de neste  to-tre årene, noe også Norges Bank har bekreftet vil skje innen utgangen av 2019, og styrings-renten anslås å være steget med hele to prosent i 2021.

Malvik kommune har som kjent over en milliard i lån, og jeg går ut fra at denne renteøkningen, både pr idag og fremtidige, vil gi Malvik kommune økte utgifter på sine lån. 

I den forbindelse ber jeg om at rådmannen gir formannskapet en redegjørelse på hvilke konsekvenser dette vil få for Malvik kommune, og hvordan rådmannen mener dette kan ivaretas på en ansvarlig måte.