Malvik får over 3,5 millioner til flere lærere

Tidlig innsats er en viktig satsing for dagens regjering, derfor får Malvik kommune i overkant av 3,5 millioner til økt lærertetthet i 1. – 4. trinn i 2017.

Tidlig innsats har svært stor betydning for hva elevene lærer og hvordan de utvikler seg. Nå øker bevilgningen til tidlig innsats, og kommunene vil være i enda bedre stand til å følge opp elevene.

Derfor ble det i budsjettforliket for 2017 enighet mellom samarbeidspartiene KrF, Venstre, FrP og Høyre om å bevilge 1,3 mrd. kroner til flere lærere på 1.-4. trinn. Det er hele 460 mill. kroner mer enn i fjor.    

 

Kommunene skal hvert år bekrefte til Utdannings-direktoratet at tilskuddsmidlene er brukt til lærere på 1.-4. trinn. Kommuner som ikke bekrefter at midlene er brukt som de skal, vil ikke få tildelt midler påfølgende år. 


Kommunene skal bruker disse pengene på lærere, men dersom det tar litt tid å ansette lærere, har kommunene mulighet til å bruke deler av midlene til flere assistenter i mellomtiden.

 

Det viktigste målet for regjeringens skolepolitikk er at elevene skal lære mer. I dag går dessverre altfor for mange elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne og lese godt nok. Det er helt sentralt å fange opp de som sliter tidlig, og flere lærere på 1. - 4. trinn er et viktig tiltak for å få dette til. Ved at regjeringen nå tildeler Malvik kommune hele 3.563.020,- i 2017, bidrar de virkelig til at regjeringens mål innen skolepolitikk oppnås.