Malvik Høyre lytter til innbyggerne

Malvik Høyre har reagert på at engasjerte innbyggere blir avvist på grunn av formaliteter. Dette innbyggerinitiativet burde blitt realitetsbehandlet av kommunestyret.

Så har det vært vår jobb som folkevalgte å finne kunnskap og fakta for å kunne ta de riktige beslutningene på vegne av innbyggerne.

 Gruppeleder i Malvik Høyre tok dette opp med Thorhild Aarbergsbotten og Frank Jenssen, som begge sitter på Stortingen for Sør Trøndelag Høyre. Sammen med Journalist Roy Tommy Bråten fra Adresseavisen, møtte vi innbygger Annelie Nystrøm, og det resulterte i dette oppslaget i Adresseavisen den 26. august 2016.

Nekter å gi seg i kampen om folkeavstemning i Malvik

Høyre gir ikke opp. Men Ap-ordfører Ingrid Aune mener det er på høy tid at debatten om kommunesammenslåing i Malvik legges død.

- Alle kommuner gjør klokt i å ta prosessen om kommunesammenslåing på alvor, og Malvik kunne absolutt tatt det på større alvor. Det virker på meg som at flertallet i kommunestyret unngår å ha en reell debatt på det man blir utfordret på, sier Frank Jenssen (H).

Han og stortingsrepresentant-kollega Thorhild Aarbergsbotten fra Sør-Trøndelag møtte tirsdag gruppeleder i Malvik Høyre, Eva Lundemo og innbygger Annelie Nystrøm over en kopp kaffe og gulrotkake pyntet med kortreiste blåbær.

Avviste underskrifter

Før ferien sto Nystrøm bak en underskriftskampanje på Facebook, med overskriften «Vi vil ha folkeavstemning om kommunesammenslåing» rettet til kommunestyret i Malvik kommune. I dag har 556 personer signert på underskrift.no, og både Nystrøm og Malvik Høyre mener dette er gyldig som et innbyggerforslag.

Men Malvik kommune avviste underskriftskampanjen med begrunnelse at det ikke er mulig å vite om de 556 personene er bosatt i Malvik. Ifølge kommuneloven plikter kommunestyret å ta stilling til forslaget dersom minst to prosent av innbyggerne står bak forslaget. 300 underskrifter i kommunen er alltid tilstrekkelig.

- Med andre ord er det en sikkerhetsmargin på 256 personer, men det bare ignoreres av kommunestyret. Prosessen om kommunesammenslåing i kommunen er under enhver kritikk, mener Lundemo.

Hvor er argumentene?

I midten av mai fremmet Malvik Høyre et forslag om at kommunestyret i Malvik ber rådmannen finne rom for forhandlinger med Trondheim kommune og Stjørdal kommune, med formål om å inngå intensjonsavtaler med de to om kommunesammenslåing. Intensjonsavtalene skal legges frem for folkeavstemning. Dette ble avvist da 19 av 31 representanter stemte imot.

Både Nystrøm og Lundemo mener det ikke har vært en reell diskusjon om kommunereformen.

- Jeg kan bare ikke forstå hvorfor ikke flertallet i kommunestyret vil ta debatten. Hvor er argumentene for og imot eventuell sammenslåing? Det finnes noen tykke dokumenter, men det er vanskelig tilgjengelig for folk flest. Hva med en forenklet informasjonsbrosjyre som viser fordeler og ulemper? I det hele tatt er det ikke tatt en debatt, og det er for meg vanskelig å fatte. Hva er det som er så farlig med å lage en skikkelig prosess så alle blir opplyst, spør Nystrøm.

- Må dokumentere

Lundemo mener det virker som om det er partipolitisk bestemt at AP og flertallet ikke skal jobbe med saken.

- Det er vår jobb som folkevalgte å finne kunnskap og fakta for å kunne ta de riktige beslutningene på vegne av innbyggerne. I denne saken er ikke det skjedd, mener hun.

Både Jenssen og Aarbergsbotten påpeker at kommunesammenslåingen er en lokal prosess, og at det er Fylkesmannen som skal følge opp om kommunen innfrir mandatet. Som et minimum mener de kommunene som velger å stå alene, må dokumentere hvorfor.

Ikke for sent

Lundemo peker også på at Fylkesmannen har anmodet kommunen til fortsatt å jobbe videre med prosessene rundt kommunereformen.

- Fylkesmannen skriver at dersom Malvik ikke velger å delta i en prosess med utvikling av en intensjonsavtale, vil ikke kommunen ha et beslutningsgrunnlag i den forstand at det foreligger et valg mellom å stå som egen kommune versus å gå inn i en ny kommune.

- Hva vil dere gjøre?

- Vi vil legge frem ny sak for kommunestyret, så får vi håpe det blir en ny runde. Det er ikke for sent, sier Lundemo.

Ferdigdiskutert

Men ifølge ordfører Ingrid Aune (AP) er løpet kjørt. Hun kommer ikke noen annen sak som er diskutert så ofte det siste året som regjeringens kommunereform.

- Nå vil vi bruke ressursene våre på å bygge to nye skoler og en god eldreomsorg framfor at vi bruker enda mer tid på en sak som allerede har blitt nedstemt tre ganger av kommunestyret, sier hun.

- Hvorfor vil dere ikke ha en folkeavstemning som 556 innbyggere har ønske om, og som dermed er over 200 flere enn det som trengs?

- Kommunestyret har lyttet og deretter besluttet at det ikke var hensiktsmessig å gå til folkeavstemning. For oss i Malvik har det vært viktig å involvere innbyggerne bredt gjennom alle årene vi har jobbet med regjeringens reform, og mye grundigere enn et enkelt ja eller nei-spørsmål, sier Aune, og peker blant annet på én av tre innbyggerundersøkelser som viser at 73,3 prosent av næringslivslederne ønsket å opprettholde Malvik som egen kommune.

Grundig jobb

At en annen undersøkelse viste at 51 prosent av innbyggerne sier seg positiv til en sammenslåing spiller ingen rolle. Hun ser at det finnes enkeltargumenter for kommunesammenslåing, men peker på at kommunen har gjort en grundig helhetsvurdering av spørsmålet.

- Hva er argumentene for og imot eventuell sammenslåing med annen kommune? Kan du gi oss tre for og tre mot?

- Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) stilte tre kloke spørsmål for å angi formålet med reformen: Kan du gi bedre tjenester? Mer effektive tjenester? Et bedre lokaldemokrati gjennom en annen organisering? Gjennom de faglige utredningene og politiske vurderingene ble svaret på alle tre spørsmål nei for Malvik sin del, sier Aune.

Og mener det dermed taler for seg selv:

- Enhver reform må jo ha et formål. Hvis virkemidlet, altså kommunereform ikke tjener formålet, så sier det seg selv at man heller bør bruke tiden på andre ting, mener hun.

 

Link til saken:

http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2016/08/26/Nekter-%C3%A5-gi-seg-i-kampen-om-folkeavstemning-i-Malvik-13237013.ece