Malvik trenger nye ideer og bedre løsninger!

Malvik Høyre lytter til innbyggerne,  for å få flere nye ideer og enda bedre løsninger. 
Malvik Høyre har nå startet arbeidet med programmet som vi skal gå til valg på i 2019. Et slikt program er vår avtale med velgerne, og vi vil ha en omfattende prosess for å få til det beste for kommunens innbyggere. 

Vi mener Malvik trenger nye ideer og bedre løsninger!

I den lange valgkampen frem til høsten 2019 er et nytt politisk program for Malvik Høyre helt sentralt. Det skal sammenfatte våre visjoner for kommunen og våre forventninger til fremtiden. Vi håper alle som har et hjerte for Malvik og et hjerte for Høyre, vil delta i arbeidet med å utforme det.

For oss i Malvik Høyre er det viktig at kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv.
Malvik Høyre vil bidra til mer mangfold og valgfrihet, åpenhet og omstilling i kommunen vår. Dette skal vi få til ved å organisere kommunale tjenester klokt, effektivt og fornuftig.

Malvik Høyre vil endre den politiske kursen i kommunen vår, og arbeidet vil bli organisert i ulike tema:
-Visjoner for Malvik
-Helse og omsorg
-Oppvekst og skole
-Mangfold og integrering
-Økonomi
-Næringsliv og verdiskapning
-Samferdsel og trafikksikkerhet
-Landbruk, friluftsliv og miljø
-Kultur, idrett og frivillighet

Vi legger opp til en åpen og inkluderende programprosess. Vi vil arrangere både åpne møter og medlemsmøter med ulike tema. Vi vil kontakte alle velforeninger, oppsøke ulike frivillige lag og organisasjoner og næringslivet.
Vi håper også at Malviks befolkning, de kommuneansatte, frivilligheten og næringslivet skal komme med innspill til oss i Malvik Høyre.
Det er disse som vet hva som skal til for at Malvik kommune skal oppleves som en JA-kommune. Hvordan Malvik kommune kan bli en enda bedre kommune å både bo og jobbe i, og hvordan det best mulig kan tilrettelegges for at folk vil flytte og bli boende i vår fantastiske kommune.

Sammen skal vi skape nye idéer og bedre løsninger som Malvik fortjener!
Vi håper du vil være med på det viktige arbeidet med å utforme en politikk for fremtidens Malvik, og ser frem til å motta akkurat dine innspill på innspill@malvikhoyre.no.